Hồng Kông lại xuống đường biểu tình

DienDanCTM - 2/2/2015


Hôm nay, Chủ Nhật 1 Tháng 2, 2015, nhiều ngàn người dân Hồng Kông lại xuống đường biểu tình đòi hỏi dân chủ. Những người trách nhiệm tổ chức cuộc xuống đường cho biết là biểu tình sẽ diễn ra ôn hoà và sẽ không lập lại việc "Chiếm Trung Tâm" trước đây khiến nhiều đường phố chính đã phải ngưng hoạt động trong thời gian hơn 2 tháng bắt đầu từ hồi cuối Tháng 9 năm
ngoái và cuối cùng bị dẹp vào Tháng 12.

Cuộc biểu tình hồi năm ngoái mà mục tiêu là để đòi hỏi Trưởng Quan Hành Chánh Hồng Kông là Lương Chấn Anh từ chức và đòi Bắc Kinh thay đổi quyết định và chấp nhận quyền bầu cử phổ thông chọn người đại diện của người dân Hồng Kông sẽ diễn ra vào năm  2017 chứ không phải bắt buộc có sự chấp thuận và thông qua của Bắc Kinh.
Cuộc biểu tình năm ngoái đã không mang lại kết quả nào cho những người biểu tình đòi dân chủ.

Cuộc biểu tình ngày hôm nay, cũng với mục đích đòi hỏi bầu cử dân chủ, theo những người biểu tình đã quy tụ được khoảng 13 ngàn người trong khi cảnh sát thì nói là số người xuống đường chỉ bằng khoảng phân nửa con số những người biểu tình đưa ra. Khoảng 2 ngàn cảnh sát Hồng Kông đã hiện diện để giữ trật tự và để ngăn chặn việc chiếm trung tâm như lần trước.

Daisy Chan, thuộc ban tổ chức biểu tình, nói là mặc dù số người biểu tình lần này thấp hơn mong đợi nhưng nó chỉ cho thấy là người Hồng Kông không còn hài lòng với phương thức biểu tình phản đối thông thường, và họ đã nghĩ ra những phương thức đòi hỏi mới để gây áp lực với chính quyền./.0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More