Đất Nước Những Ngày Buồn - 5

Thái Bá Tân

Đánh dấu cây để chặt,
Các bác có tin không,
Sở Giao Thông cho biết
 
Mất bốn tỉ rưỡi đồng.
Tức quét vôi hai nhát -
Sáu trăm bảy mươi nghìn,
Cho mỗi cây đánh dấu.
Nhiều đến mức khó tin.
Người dự trù mức ây
Chắc được đấm mõm nhiều.
Ông chủ tịch thành phố,
Ông duyệt được bao nhiêu?
Một cây bị cưa chặt
Ba mươi mấy triệu đồng.
Tiền trồng mới mười triệu
Cho mỗi cây - nhiều không?

Mà tất cả dự kiến
Sáu nghìn bảy trăm cây.
Thử tính hộ, chúng nó
Được bao nhiêu vụ này?
Một chính quyền thối nát.
Thối từ dưới lên trên.
Thối từ trên xuống dưới.
Thối sang cả hai bên.
Một lũ quan tham nhũng,
Tất cả đều đảng viên,
Sẵn sàng gây tội ác
Để túi chúng đầy tiền.
Hà Nội, cây đang đẹp,
Luôn xanh ngát một màu.
Thế mà chúng nỡ chặt,
Giờ đùn đẩy cho nhau.
Không còn gì để nói.
Đau không nói nên lời.
 
Quan của ta thế đấy.
Người mà không phải người.
*
Gần bảy mươi, những tưởng
Được vui vầy cháu con,
Thế mà đau muốn khóc.
Đất nước những ngày buồn.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More