Hà Nội như bị vặt lông


DienDanCTM

1 comments:

hát hay đấy, công nhận gỗ ở thủ đô không nên chặt mà nên di dời chúng chứ không phải là chặt, thay vì chặt thì có thể di dời, cây nào mà mục rỗng thì có thể chặt đi cũng được, việc làm chặt nhiều cây xanh này hoàn toàn không nên một chút nào

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More