Ls. Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị quấy nhiễu

Ls Nguyễn Văn Đài
Lawyers for Lawyers 
7/4/2015

Lawyers for Lawyers (L4L) rất quan ngại về việc luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài liên tục bị quấy nhiễu. Ông Đài bị quản chế tại gia tại Hà Nội từ năm 2011, thụ án 4 năm tù giam và hết thời hạn quản chế ngày 5 tháng 3 năm 2015. Trong những tháng cuối cùng trước thời hạn quản chế, ông là nạn nhân của nhiều vụ đe dọa.

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2015, hai kẻ lạ mặt đã đạp bung cánh cửa trước nhà ông Đài, đe dọa đốt nhà và hành hung ông. Ông Đài đã báo cáo vụ việc đến công an.

Vào ngày chấm dứt thời hạn quản chế, giới chức trách báo cho ông biết là họ sẽ không chính thức chấm dứt quản chế trừ khi ông hứa một cách công khai tại đồn công an rằng sẽ không tiếp tục làm luật sư nhân quyền hoặc có những hoạt động khác chỉ trích nhà cầm quyền. Khi ông Đài từ chối, họ đã gởi những 'côn đồ' đến sách nhiễu ông ngay tại nhà vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2015.

Sau đó không lâu, giới chức trách đã gởi ông Đài giấy xác nhận hết thời hạn quản chế. Tuy nhiên, L4L được biết công an vẫn tiếp tục theo dõi ông Đài.

Ông Nguyễn Văn Đài là một nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến kể từ khi ông trở về Việt Nam sau nhiều năm ở Đông Đức. Ông đã bị nhà cầm quyền kiểm soát trong nhiều năm, và việc quản chế ông là một sự tiếp nối sau 4 năm tù giam vì bị cho là "tuyên truyền chống phá nhà nước". Ông Đài sáng lập ra Ủy ban Nhân Quyền Việt Nam và hoạt động luật sư nhân quyền và việc viết blog không được giới chức trách Việt Nam cho phép.

Những đòn tấn công ông Đài gần đây nằm trong một chuỗi dài những vụ hành hung đối với những nhà hoạt động nhân quyền, blogger và luật sư nhân quyền trong những tháng trước đây, gây ra bởi công an hoặc những nhóm người ngoài đường. Được biết những vụ hành hung này không được điều tra đến nơi đến chốn.  

Lawyers for Lawyers đã viết thư kêu gọi giới chức trách Việt Nam phải điều tra những vụ hành hung đối với ông Nguyễn Văn Đài.
***Vietnam: Ongoing harassment of lawyer Nguyen Van Dai
07 Apr 15
L4L is very concerned about the ongoing harassment of human rights lawyer Nguyen Van Dai. Dai was under house arrest in Hanoi since 2011, serving a four-year sentence that was due to end on 5 March 2015. He has been the victim of several acts of intimidation in the months leading up to the end of his house arrest.
On 30 January 2015, two unidentified men broke the front door of his apartment in Hanoi, and threatened to burn his home and assault him. He reported the incident to the police.
On the day his house arrest was supposed to end, the authorities informed him they wouldn’t officially end his probation unless he would officially promise, at the police station, that he would not continue his work as a human rights lawyer or any other work criticizing the government. When Dai refused to do so, “thugs” were sent to his home to harass him on March 5 and 6.
Shortly thereafter, the authorities have given Dai the written confirmation of the expiration of his house arrest. Lawyers for Lawyers has been informed, however, that the police is still surveilling him.
Nguyen Van Dai is, since his return to Vietnam after years in Eastern-Germany, a well-known human rights activist. He has been under control of government officials for many years now, and this house arrest followed on the four years imprisonment he was sentenced to in 2007 for propaganda against the state. Dai founded the Committee for Human Rights of Vietnam and his work as a human rights lawyer and blogger is disapproved by the Vietnam authorities.
The recent attacks on Dai come in a context of a series of physical assaults against human rights defenders, bloggers and human rights lawyers that have taken place in the previous months, which were perpetrated either by police officers or groups of people in the street. Reportedly, there has been a failure to investigate these attacks.
In a letter, L4L called on the Vietnamese authorities investigate the attacks on Nguyen Van Dai.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More