Giới Thiệu

Diễn Đàn Chân Trời Mới

Do các anh chị em thuộc ban biên tập đài Radio Chân Trời Mới thực hiện với ước mong vượt qua các rào cản; và tạo điều kiện dễ dàng hơn để bất cứ lúc nào quý thính giả khắp nơi cũng có thể đón nghe chương trình phát thanh mỗi ngày.

TUY NHIÊN … DienDanCTM không phải là mảnh sân của riêng ai !!!

NHƯNG ĐÂY LÀ

Báo Lề Trái cho Lẽ Phải

Tờ báo của tất cả những ai đã quá chán cảnh “nói ngược lương tâm - bẻ cong ngòi bút” bao nhiêu năm qua giữa không khí khó thở của làng báo “lề phải”. Hãy đến với DienDanCTM để đọc tự do, viết tự do, thở tự do.

Đây cũng là nơi để mọi tiếng nói cho Lẽ Phải được xướng lên và được lắng nghe.

VÀ CŨNG LÀ

Diễn Đàn Chung cho Ý Riêng


Diễn đàn của những suy nghĩ độc lập, ngay thẳng với chính mình. Xã hội loài người, đặc biệt là xã hội Việt Nam, chỉ có thể tiến hóa khi các suy nghĩ  riêng được lắng nghe chung trong niềm trân trọng.

Đây cũng là mảnh đất của mọi loại cây trái đủ màu đủ vị -- từ chính trị, xã hội, kinh tế đến văn học, nghệ thuật, vui cười.


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More