Dùng Podcast


Thay vì phải dùng trình duyệt trong máy vi tính hay smartphone để vào web Radio Chân Trời Mới để nghe các chương trình phát thanh thì bạn có thể dùng các ứng dụng hay app gọi là Podcast client để nghe trực tiếp các chương trình phát thanh này một cách tiện lợi. Hiện có nhiều ứng dụng Podcast trên Windows, Mac, Linux, và các smartphone iPhone, iPad, Android, v.v…

Chúng tôi có những hướng dẫn dưới đây để chỉ bạn cách cài đặt và sử dụng một số app Podcast phổ thông trên các máy tính và smartphone.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More