Hà Nội: Những người dân yêu nước lại muốn gặp bí thư Phạm Quang Nghị

DienDanCTM (Bản tin 06-04-2012)

Trong một văn bản gửi đi hôm 5-4-2012 cho Bí thư thành ủy Hà Nội, những người biểu tình và ủng hộ biểu tình yêu nước, phản đối Trung Quốc gây hấn, xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông đề nghị được đồi thoại với ông Phạm Quang Nghị, Đại biểu QH và là Bí thư thành ủy Hà Nội, về việc thực thi các quyền cơ bản của công dân tại địa bàn thành phố Hà Nội.


Văn thư đã được gửi qua bưu điện phát chuyển nhanh, có chữ ký của các vị lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ bà chống tham nhũng Lê Hiền Đức, các Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Ngô Đức Thọ, Chu Hảo, các Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Xuân Diện, Nhà văn Nguyên Ngọc, Luật sư Trần Vũ Hải, ông Phan Tất Thành, bà Đặng Bích Phượng (Phương Bích), ... Tổng cộng có 25 chữ ký trong thư đề nghị nói trên.Trong thư, những cư dân yêu nước ở Hà Nội đã đề cập đến buổi gặp trước đây vào ngày 27-08-2011tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội giữa ông Phạm Quang Nghị, đứng đầu đại diện cho lãnh đạo Đảng và chính quyền Tp. Hà Nội chủ động tổ chức, để đối thoại với các công dân, cử tri mà một số người ký tên trong danh sách đã có tham gia liên quan đến "quyền biểu tình của công dân, tính pháp l" của Thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam của UBND thành phố Hà Nội", và ý kiến phản đối việc đàn áp người biểu tình yêu nước… Mặc dầu kết quả cuộc gặp nói trên chưa được thỏa mãn, nhưng được đánh giá là được diễn ra với “tinh thần xây dựng và thẳng thắn”, và trong buổi gặp, ông còn hứa nói với tướng Vĩnh rằng nếu "có vấn đề gì cần trao đổi thêm, xin Bác cứ nói với anh em chúng tôi”.


Nhận thấy sau đó UBND thành phố Hà Nội đã lại có hành động đi ngược lại với tinh thần đối thoại nói trên, đối với công dân nói chung, và nói riêng là trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng, người tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đã bị bắt, đưa vào Trại giáo dục Thanh Hà ngày 27/11/2011 theo Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nên một lần nữa những người dân yêu nước ở Hà Nội, tiêu biểu là 25 người ký tên trong thư, "đề nghị có buổi đối thoại với ông Phạm Quang Nghị trên cương vị là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, người đứng đầu tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước của thành phố Hà Nội, và là Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội".


Nội dung buổi đối thoại là"Những vấn đề liên quan đến việc thực thi các quyền cơ bản của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và yêu cầu trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng". Thời gian dự kiến: Vào tuần trung tuần tháng 4 năm 2012 - (từ ngày 10 tháng 4 đến 20 tháng 4 năm 2012)


Dưới đây là nguyên văn văn bản đề nghị Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đối thoại với người dân:nguồn: http://boxitvn.blogspot.com/2012/04/cong-dan-ha-noi-e-nghi-oi-thoai-voi-bi.html

2 comments:

Yêu cầu ông Phạm Quang Nghị,Bí thư Thành Ủy Hà Nội hãy tôn trọng hiến pháp Việt Nam,công ước quốc tế về quyền con người và hãy thả ngay công dân yêu nước là chị Bùi Thị Minh Hằng.

Ông Phạm Quang Nghị đâu có thẩm quyền quyết định những việc nhạy cảm như thế nầy, có chăng thì chỉ có ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Tuy nhiên hiện nay thì Trọng đang chết mê chết mệt vì Đào nên Đào sai bảo Trọng làm gì thì Trọng vẫn cứ làm theo thôi bất kể thuần phong đạo đức buôn dân bán nước. Ngoài ra thì Đào cũng giàu sang và có quyền lực, còn Trọng thì thích phú quý vinh hoa cho nên Trọng đã quyết tâm làm khuyển mã cho Đào.
Thường thì người giàu sang không thích người hôn phối là thành phần rôbót hay là vì lợi lộc công danh mà phải là người quân tử hay là tiết hạnh. Cũng vì thế nên mối tình Trọng - Đào nầy kết thúc ra sao thì hãy đợi đón xem nhé.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More