Trước phiên tòa phúc thẩm Phương Uyên – Nguyên Kha:

Thanh Niên Cờ Vàng
California Hoa Kỳ: Đêm Lên Tiếng Yểm Trợ Tinh Thần Yêu Nước Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật Uy, và Tuổi Trẻ Quốc Nội
Mặc dù là đêm thứ tư với sự thông báo cấp bách, Đêm Lên Tiếng cũng qui tụ được khoảng 200 đồng hương và các vị Dân Cử từ liển bang, tiểu bang, quận, địa hạt, và các cơ quan truyền thông báo chí. Đặc biệt có sự đóng góp của ca sĩ Thế Sơn cho phần nhạc đấu tranh.

Chương trình Lễ bắt đầu đúng 7:30pm và kết thúc lúc 9:30pm. Hầu hết tất cả các tiếng nói đều hướng về việc nhà cầm quyền csVN đã và đang vi phạm Nhân Quyền một cách trầm trọng; đặc biệt cho ba bạn trẻ: Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha, và Nguyễn Phương Uyên.


Ban tổ chức cũng đã phỏng vấn live Linh Mục Phan Văn Lợi từ trong Quốc Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Đêm Lên Tiếng yểm trợ tinh thần yêu nước tuổi trẻ quốc nội tại California, Hoa Kỳ ngày 14-8-2013:
  


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More