Đã quá chín muồi rồi

Nguyễn Phúc Lộc

Tác giả bài viết này xin góp ý trả lời câu hỏi: ” Đã đến lúc chín muồi cho người dân thành lập những tổ chức, đảng phái của riêng mình hay chưa?”

Để chúng ta đặt ra một câu hỏi như thế, tức là sự thật xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCS đã là một sự suy sụp toàn diện.  Nếu không vì sự suy sụp như thế chắc chắn chúng ta đã không bận tâm đặt câu hỏi.  Nói tóm lại đặt câu hỏi như thế là tái xác định sự phá huỷ toàn diện của đất nước Việt Nam hôm nay mà nguyên nhân là không gì khác hơn cái chính thể CS đương nhiệm.  Lịch sử nhân loại tràn đầy những thay đổi, ta có thể gọi đó là luật Tự nhiên – con người luôn tìm đến những gì là tốt đẹp hơn, do đó thay đổi hàm chứa sự triển nở trong quá trình phát triển đất nước và dân tộc, con người và xã hội.  Không chỉ đã đến lúc rồi, người viết thật sự nghĩ ĐÃ QUÁ CHÍN MUỒI RỒI.

Thay đổi một thể chế có đồng nghĩa với loại bỏ nó không?  Không hẳn là như thế.  Một thể chế
cũng chỉ là một tổ chức cuả con người, và tất cả những gì thuộc về con người, nếu muốn chúng ta đều có thể thay đổi để làm nó tốt hơn.  Khi một thể chế với mục đích thực sự vì dân, vì đất nước, thì tự nó sẽ luôn tự biến đổi, biến đổi không ngừng để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước và dân tộc.  Nếu nó không tự biến đổi thì tự nó sẽ thoái hoá, và người dân sẽ loại trừ nó. Chính vì thế trong các xã hội văn minh dân chủ của thời đại hôm nay đều là đa đảng, vì đa đảng tạo môi trường cho các đảng phái thi đua tranh cử, trong đó người dân là trọng tài.  Đất nước không phải trải qua những xáo trộn thay đổi thể chế.

Việt Nam hoàn toàn nằm dưới quyền thống trị của ĐCS, và rất rõ rằng ĐCS đã không lo cho quyền lợi của nhân dân.  Đã 40 năm từ ngày ĐCS thống trị đất nước, người dân đã không thấy có sự thay đổi gì tốt đẹp cả, nhưng ngày càng tệ hại hơn; XHCN biến dạng thành một thứ độc đảng chuyên trị trà đạp cướp bóc của dân, biến xã hội thành nhà tù, những gì là ‘mất đạo đức’ nay trở thành rất bình thường.  Nếu chúng ta còn đặt vấn đề đối thoại yêu cầu thay đổi thể chế với ĐCS, có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cốt lõi của chính thể CS.  Tuy không chấp nhận chủ thuyết Macxít, người viết hoàn toàn không có thành kiến với người CS.  Là con người, chúng ta có tự do tìm hiểu và đeo đuổi bất cứ chủ thuyết nào.  Vấn đề ở đây là khi người CS tổ chức một thể chế chuyên chính, tiêu diệt mọi đối lập để nhằm mục đích phục vụ quyền lợi của  ĐCS và gạt bỏ toàn dân qua một bên; đây là tội đồ dân tộc.  Nói tóm lại, là người dân Việt, bất kể chính kiến hay Tôn Giáo, đã đến lúc chúng ta cùng nên hợp sức loại trừ thể chế CS đương thời.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More