HÍ QUẸ: Giải pháp XHCN cho mọi quốc nạn

Hí Quẹ - DienDanCTM


2 comments:

“Cái chết là giải pháp cho mọi vấn đề” – Joseph Stalin
Trích "Tử Thần Mang Hộ Chiếu VN?"
http://dinhtanluc.wordpress.com/t%E1%BB%AD-th%E1%BA%A7n-mang-h%E1%BB%99-chi%E1%BA%BFu-vi%E1%BB%87t-nam/

Hay quá. Một tấm hình phản ánh 3 chế độ

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More