MLBVN: Công khai, liên kết với nhau qua một mạng lưới cộng đồng rộng khắp

Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN)


Tranh đấu để bảo vệ nhân quyền, tự do, dân chủ, phẩm cách và giá trị của con người là mục tiêu, là khát vọng, và cũng là lý do duy nhất cho sự ra đời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Khi nào các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam còn tiếp diễn, thì Mạng Lưới Blogger Việt Nam vẫn còn lý do để tồn tại.

Công khai, liên kết với nhau qua một mạng lưới cộng đồng rộng khắp, tôn trọng những nguyên tắc đa nguyên và dân chủ, phi đảng phái, phi lợi nhuận, không loại trừ là tiêu chí hoạt động của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

Mục tiêu và tiêu chí hoạt động đó được dựa vào niềm tin:

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng thăng tiến tự do cho mỗi cá nhân là điều kiện tiên quyết để thăng tiến tự do xã hội. Mỗi công dân Việt Nam phải có quyền quyết định vận mạng của mình và góp phần quyết định vận mạng của đất nước. Để được như thế mọi người phải có quyền tự do tư tưởng và tự do bày tỏ quan điểm, không bị can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông. Bởi vậy, với tất cả khả năng của mình, Mạng Lưới cam kết bảo vệ tự do cá nhân khỏi sự áp bức của mọi loại quyền uy áp đặt.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng nhân quyền không những chỉ là lợi ích thích đáng của mọi người dân mà còn là đòi hỏi của thời cuộc và khát vọng chung của nhân loại. Nhân quyền phải cho tất cả. Mạng Lưới Blogger Việt Nam trước sau như một, cam kết bảo vệ và thăng tiến quyền con người ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy nhân quyền trong khu vực và trên thế giới.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng mọi công dân Việt Nam phải được tôn trọng với những phẩm giá bẩm sinh, được đối xử trong tinh thần bác ái và được bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Do đó, việc thiết lập một nền dân chủ đa nguyên, trong đó sự khác biệt chẳng những được tôn trọng mà còn được khuyến khích như một động lực của sự phát triển xã hội, là cái mà tất cả chúng ta cần hướng đến và nó đang trở thành nhu cầu cấp thiết của thời cuộc.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng việc bảo vệ tự do, nhân quyền và bình đẳng của hơn 90 triệu người dân không phải là trách nhiệm riêng, quyền hạn riêng của một nhóm người, một tổ chức, hay một nhà nước mà là bổn phận của tất cả công dân Việt Nam. Mạng Lưới Blogger Việt Nam là tập hợp của những blogger - công dân Việt Nam muốn cùng nhau liên kết để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng ấy một cách hữu hiệu hơn.

Nếu bạn đồng ý với mục tiêu, tiêu chí hoạt động và niềm tin của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, bạn có thể tự xem mình là một thành viên của Mạng Lưới và đồng hành cùng với các thành viên khác trong các sinh hoạt truyền thông về nhân quyền trong nước và quốc tế; nâng cao nhận thức xã hội về nhân quyền; bảo vệ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền; đào tạo blogger; giám sát các hoạt động của nhân viên công quyền...

Mời bạn, chúng ta hãy cùng nhau bước qua nỗi sợ hãi và hành động để có thể dấy lên hy vọng thay đổi cho một nước Việt Nam mới của chúng ta và con cháu chúng ta; hãy công khai tiến bước để bảo vệ nhân quyền, tự do, bình đẳng, phẩm cách và giá trị của chính mỗi người, của mọi công dân Việt Nam, nhằm góp phần xây dựng một tương lai mới cho đất nước Việt Nam.

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2013
Mạng Lưới Blogger Việt Nam
mangluoiblogger.blogspot.com

nguồn: http://mangluoiblogger.blogspot.dk/2013/12
*

Thông báo chuyển địa chỉ trang web

Độc giả quý mến,

Mạng Lưới Blogger Việt Nam là một tập hợp các blogger ở nhiều tỉnh thành trong cả nước: Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định, Đà Nẵng, Nha Trang,... và cả blogger người Việt ở nước ngoài: Mỹ, Pháp, Nauy,... Điểm chung là, chúng tôi đều là những người viết blog bằng tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt để nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, và nhất là, đều chung một khát vọng: góp phần phát huy nhân quyền, tranh đấu cho tự do, bảo vệ phẩm cách và giá trị của con người, trong đó có người Việt Nam.
Hơn 100 blogger đã gặp gỡ nhau ở điểm chung đó, và bản Tuyên bố 258 là hành động chung đầu tiên của chúng tôi trong nỗ lực cổ vũ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Tuyên bố 258, ra đời ngày 18/7/2013, kêu gọi Nhà nước hoàn thiện pháp luật, mà cụ thể là xem xét sửa đổi hoặc xóa bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự, để thể hiện cam kết gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Nhưng Tuyên bố 258 không phải là mục đích duy nhất của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, và sẽ không phải là công việc duy nhất chúng tôi cùng thực hiện. Mạng Lưới Blogger Việt Nam mong muốn nhiều hơn thế trong khát vọng chung - bảo vệ nhân quyền. Một phần trong nỗ lực ấy, chúng tôi sẽ sử dụng trang web của mình như một nơi tập hợp các tư liệu về nhân quyền và luật pháp, các bài viết và hình ảnh của blogger phản ánh tình hình nhân quyền ở Việt Nam, gồm cả những tiến bộ đạt được cũng như những vụ vi phạm, chà đạp quyền con người vẫn còn đó.

Do đó, từ 00h ngày 10/12/2013 – kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền, cũng là ngày Mạng Lưới Blogger Việt Nam chính thức thành lập – trang web của chúng tôi chuyển địa chỉ từ http://tuyenbo258.blogspot.comthành http://mangluoiblogger.blogspot.com

Cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ Mạng Lưới Blogger Việt Nam từ khi mới hình thành. Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ tiếp tục sát cánh bên Mạng Lưới tại địa chỉ chính thức này. 

Xin trân trọng thông báo và hẹn gặp các bạn ở: http://mangluoiblogger.blogspot.com.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam
mangluoiblogger.blogspot.com
facebook.com/MangLuoiBlogger
twitter.com/mangluoiblogger
mangluoiblogger@gmail.com

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More