Ông Đỗ Hoàng Điềm, Xã hội Dân sự và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Thanh Thảo - RadioCTM

universal-declaration-of-human-rightsNgày 10 tháng 12 mỗi năm đánh dấu ngày bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Liên Hiệp Quốc thông qua và công bố vào năm 1948. Năm nay, ngày kỷ niệm này có khác hơn mọi năm với sự kiện nhà cầm quyền CSVN vừa được bầu làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền của LHQ vào tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, vấn đề Xã hội Dân Sự cũng được nói tới khá nhiều tại Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, về ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm nay và sự liên hệ giữa bản văn lịch sử này với khái niệm Xã hội Dân sự.
Bấm vào dưới đây để nghe

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More