Ước mơ

Huỳnh Ngọc Chênh

Blogger Huỳnh Ngọc Chênh


Hồi còn bé ước mơ của tui vượt qua trời để vào vũ trụ, lớn lên một tí mơ ngang với trời, lớn thêm tí nữa hạ xuống ngang mây, thêm tí nữa cao hơn mặt đất một phân, chỉ muốn làm bá chủ thế giới. Chừ lớn rùi, rán hết sức cũng không thể nào mơ nổi được cái chi, chỉ ước sao đủ dũng cảm để nói lên mong ước rất bé nhỏ của mình là:
Khi chết đi thì giấy khai tử không ghi trên đầu giòng chữ "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa" nữa.
Run quá....


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More