HÍ QUẸ: Cấm phá giá

Hí Quẹ - DienDanCTM


3 comments:

Thì ra vậy mới hiểu tại sao ông Dương Chí Dũng quà cáp 1/2 triệu đô mĩ rồi mà vẫn bị tử hình. Không phải tại bùa ông Ngọ không thiêng mà vì ... ông Dũng nghe nhầm.

Đây là trường hợp đúng là "tai" hại.

chúng ta cũng nên đánh giá bằng một cách thật khách quan trong vụ án ông dương chí dũng hối lộ cho ông phạm quý ngọ là rất chính sác,nhưng bây giờ ông ngọ bỏ rơi ông dũng,mặc cho ông dũng lĩnh án tử hình,cho dù thế nào đi trăng nữa thì chúng ta có cái nhìn công bằng thì trong vụ án này cả hai ông cùng có lỗi,lỗi thứ nhất là ông dương chí dũng cũng rơi vào một cái nhìn nhận định không chính sác và quá tin vào cái quân hàm thượng tướng của ông phạm quý ngọ,cái nhìn mù quáng của ông dũng đến mức khi ra đến tòa án xét sử mà ông dũng vẫn bình chân như vại,không biết lo sợ đến tính mạng của mình,bở vì ông quá tự tin về ông ngọ không bao giờ ông ngọ để cho ông dũng chết bằng một cách đáng thương,đâu ngờ khi nghe tòa án tuyên án tử hình ông dũng rồi lúc đó ông dũng mới bắt đầu tỉnh ngộ thì muộn mất rồi,đồng thời ông dũng khi đó mới phản công nói thất,
lời khai thật của ông dũng là cả 3 lần ông dũng đã hối lộ cho ông phạm quý ngọ là 1510.000 USĐ lúc đó các lãnh tụ mới ngã ngửa ra,và trong lòng ông dũng đã chính thức khẳng định tay ngọ này là một thằng đểu thực sự rồi,ông sẽ khai hết để cho chết thì cùng chết chứ ông dũng không chịu chết một mình được,còn về sai sót đối với
ông phạm quý ngọ thì nhìn thấy số lượng tiền quá nên hoa mắt không làm chủ được bản thân,nên đã nhận và hứa hẹn với ông dũng đủ điều bảo vệ nếu gặp vướng mắc ??? nhưng phía bộ chính trị thì khẳng định rằng,vụ án này không phải là dừng ở đoạn ông ngọ,mà còn tên chủ mưu nữa,bên cạnh tên chủ mưu thì còn ít nhất là 15 đến 20 tên nữa,vì thế ông trọng và ông sang đã thống nhất rằng lệnh cho tòa phải tuyên án tử hình cho bằng hết,có như vậy mới có thể làm hài lòng dân chúng trên cả nước về vụ án này,vụ án này ít nhất cũng phải có thời gian một năm nữa thì vụ án mới có hồi kết được,

http://www.anhbasam.net/2013/11/25/di%E1%BA%BFu-cay-v%E1%BA%AFng-m%E1%BA%B7t-t%E1%BA%A1i-b%E1%BB%99-ngo%E1%BA%A1i-giao-hoa-k%E1%BB%B3/

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More