Món quà cảm động đầu năm

FB Đặng Xương Hùng

 

TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG

Kính gửi: Văn phòng Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Tôi tên là  Đặng Xương Hùng
Sinh ngày 13/9/1961
Vào đảng ngày 28/2/1986
Tôi viết thư này để thông báo tôi từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi đã từng hy vọng cùng với những diễn biến mới đây, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận bỏ điều 4 trong Hiến pháp, chấp nhận một sự cởi mở dù là nhỏ trong chính trị, để đưa đất nước ra khỏi vòng luẩn quẩn. Áp dụng một chế độ như Ông Lý Quang Diệu đã làm ở Singapore.
Đấy cũng là hy vọng chung của đông đảo người dân Việt Nam.
Nhưng bất chấp, đảng vẫn tiếp tục sao chép - hoặc bị ép buộc tuân theo láng giềng tàn ác phương Bắc : chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Gần đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932.
Mọi niềm tin đã bị đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng.
Ngày 5/12/2013
Đặng Xương Hùng

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More