"Những lời tâng bốc ... không cần đâu con!"

Nguồn: FB Hùng Sơn
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More