Thơ: Xuân Bất Tận

DienDanCTM

1 comments:

Bài thơ Đường luật của Minh Văn nêu trên rất tiếc niêm luật không được chỉnh!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More