Chúc mừng năm mới

Trần Đức Thạch

Năm mới đã đến kia rồi
Buồn đau năm cũ vẫn nhồi tâm can
Còn kia khắp nước dân oan
Vất vơ vất vưởng cơ hàn gió sương
Còn kia nhung nhúc một phường
Tham quan tàn bạo bất lương hoành hành
Non sông gấm vóc tan tành
Con Hồng cháu Lạc điêu linh cuộc đời
Chỉ còn cách: - Đứng lên thôi!
Cùng nhau bước tới chân trời Tự Do
Xây đời hạnh phúc ấm no
CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Cầu cho mọi người!

Mùa xuân đang đến kia rồi
Mai đào đơm nụ nẩy chồi trong đêm…

Trần Đức Thạch
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More