HÍ QUẸ: Ung thư thì phải cắt thôi!

Hí Quẹ - DienDanCTM

2 comments:

Quá hay.
Ai là ung thư của ai? Ai tặng ung thư cho ai? Hay cả 2 đều là ung thư của đất nước?
Mà đã là ung thư thì phải cắt! Không cắt thì chết chắc! Chết cả nước!

con duong dan den trum ma fia cong san vn .....X .... sap den gan muc tieu .da duoc dang cat dut vinh vien ...

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More