Kỷ niệm 35 năm Chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979


Nguồn: Ba Sàm
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More