Máu người không phải nước lã

Tương Lai

Phi đánh vt vi bài viết này đ đưa lên mng kp trong ngày 17.2 không phi vì đã cn ý, nghn li mà vì s trăn tr chưa th t lý gii được cho mình : ti sao người ta buc phi làm thế hay c mun làm thế : C tình bt dân tc phi quên đi ni đau v mt cuc chiến tranh đã phơi trn b mt tht ca cái người "va là đng chí, va là anh em" trong sut ngn y năm? 

Không sao hiu ni khi c tình l đi, quên đi, không cho nhc li, b tù nhng ai mun biu t lòng căm thù quân cướp nước gây nên cuc chiến tranh đm máu trên đt nước ta do Trung Quc tiến hành. Mt cuc chiến tranh quy mô ln nht ca Trung Quc k t cuc chiến Triu Tiên 1950, điu đng 9 quân đoàn ch lc và 3 sư đoàn đc lp vi hàng trăm xe tăng, hàng nghìn pháo, súng ci, dàn ha tin cùng vi s ym tr ca hm đi Nam Hi và không quân sn sàng ng phó. Mt cuc chiến tranh xâm lược tàn khc trên toàn tuyến biên gii vi ti ác tri không dung, đt không tha, lp li điu cha ông chúng xưa kia đã tng làm : giết sch, đt sch. Các th xã Lào Cai, Cao Bng, Hà Giang, Lng Sơn và mt s th trn khác b san phng. Máu ca chiến sĩ và đng bào ta đã nhum đ trên biên cương t quc.

Tôi vn c tin và mong điu mình tin đó là s tht : nhng người ra cái mnh lnh y, vch  đường li y, tho ch trương y, đưa ra ch th y dù là trên mc đen giy trng hay ch th mt được truyn ming trc tiếp đến các cp y, đến h thng truyn thông, báo chí... cũng có trái tim yêu nước và căm gin bn cướp nước. Vì, máu Vit Nam vn chy trong huyết qun h. Hàng ngày h vn phi nhìn vào ánh mt ca con cháu h, nhng ánh mt tui thơ cn s trong sáng và trung thc đ ln lên làm người t tế. H, qua "đường dây nóng" hay ch là cp thc hin có th ráo honh th tht vi phóng viên nước ngoài rng không h biết, hoc không h có nhng ch trương, quyết sách, ch th n, nhưng chng nh lương tâm h chai lỳ trước nhng li nói di đ trong sâu thm tâm linh h cũng chi b nt nhng thoáng dn vt hay run s " Mai sau du đến thế nào, Kìa gương nht nguyt, n dao qu thn".[Nguyn Du] 

Bi chưng, máu người đâu phi nước lã! Anh linh ca hàng vn đng bào và chiến sĩ ca ta ngã xung trên sáu tnh biên gii ba mươi lăm năm trước đây đã dn góp vào, bi đp thêm cho khí thiêng sông núi gi nhp cho mch sng đt nước, đang nâng đ chúng ta, nhc nh chúng ta, soi ri đu óc chúng ta, và cũng nghiêm khc trách pht, căn dn chúng ta hãy sng trong cuc đi này như thế nào.

"Trên hai vai ta đôi vng nht nguyt. Ri sut trăm năm mt cõi đi v"[Trnh Công Sơn]. y vy mà Nguyn Gia Thiu li tng cnh báo : "Kìa thế cc như in gic mng. Máy huyn vi m đóng khôn lường"! Trong s "m đóng khôn lường" đó, cuc sng t m ly đường đi cho chính nó. Mi vương triu, chính th đu cun trôi theo dòng thác thi gian đ cho s sòng phng nghiêm cn ca lch s phán xét chúng. Lch s gn và lch s xa đang hòa quyn vào nhau trong s đa dng và nhiu nhương ca thi cuc hôm nay.

Nhng Trn Hưng Đo ri Trn Ích Tc thế k XIII, nhng Quang Trung Nguyn Hu và ri Lê Chiêu Thng, thế k XVIII đang được nhân bn vi nhng gương mt "hin đi" ca thế k XX, ri thế k XXI này càng làm ni rõ thêm lc ta sáng cũng như sc trĩu nng ca "đôi vng nht nguyt" trên hai vai nhng người đương thi! Mà lch s có khi đi nhng bước chm rãi nhưng không thiếu nhng chuyn đng đt biến. Thế ri, nói như Einstein  "trong ánh chp ca nhng cơn giông sáng lòe ca mt giai đon chuyn đng, người ta thy các s vic và con người như trn trung... Các dân tc ch b thúc đy đ phát trin bng nguy cơ và chn đng, mong rng nhng chn đng này dn ti nhng h qu tích cc". 

Vy thì, nhng bàn tay di dt đang c tình che giu s tht có che được nòng súng quân Trung Quc xâm lược ca

pháo Bng Tường di sang xi x
dng dc dòng người sơ tán đ v xuôi

Ln ln người Kinh, người Tày, người Dao
nào gánh, nào xe, nào gùi, nào vác
hin hin nhng ngày xưa lon lc
biên i xưa gic giã mi tràn vào
nhng gương mt nghìn năm đanh st li
máu la ng cũ ri mà vn mi
vn mi c nón mê c áo vá chân trn...

Miếng cơm ăn ln cát bi bên đường
gic ng ngi che h tàu lá chui
ngôi nhà không b trng sau lưng
đàn trâu lang thang lũ gà con xao xác
lũ tr con mt tròn ngơ ngác
chân tr con lũn cũn chy như đùa

Tr con trên ôtô, trên xe trâu, xe th
tr con trên lưng tr con trên tay
tr con lon ton níu váy níu áo
đòn gánh na kìa ko kt nghiến trên vai
mt đu gánh là tr con còn đu kia là ni là go
mt tr con c tròn thao láo
như hòn si ném theo đoàn quân đi...

Bt thông tin thì bt, nhưng bt "ánh mt tr con c tròn thao láo" mà nhà thơ  Nguyn Duy miêu t trong "chùm thơ mt trn Lng Sơn tháng 2.1979" thì quá táng tn lương tâm.

Ánh "mt tr con c tròn thao láo" y đang nhìn ông chúng, nhìn cha chúng trong mâm cơm ca các v, trong gic ng ca các v đy. Chng nh các cháu s vn tiếp tc b bưng bít v ti ác ca quân xâm lược Trung Quc trong cuc chiến thanh biên gii tháng 2.1979 khi người ta g b yêu cu ca Th tướng Chính ph v vic đưa ch quyn Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa. Li khng đnh “Đu tranh bo v ch quyn là vn đ khác, bng các gii pháp hòa bình, còn lch s là lch s, s tht là s tht” cũng b bóc khi các trang mng và trang viết. Mt tít ln chy trên trang đin t ca báo Thanh Niên : “Th tướng Chính ph Nguyn Tn Dũng cho biết, hin B Ngoi giao đang lên kế hoch k nim 40 năm s kin (1974) Trung Quc đánh chiếm qun đo Hoàng Sa ca Vit Nam và 35 năm s kin tháng 2 năm 1979-chiến tranh bo v biên gii phía Bc” ch gi trên mng có na bui, sau đó biến mt! Chương trình tưởng nim, thp nến tri ân ‘Hướng v Hoàng Sa’ d kiến din ra ti Công viên Bin Đông (Đà Nng) cũng b hy vào gi chót vi li cáo li ti nghip ca ông Đng Công Ng, Ch tch y ban Nhân dân huyn Hoàng Sa, rng "do công tác chun b chưa được chu đáo", mt kch bn vng v.buc người din phi ngm b hòn làm ngt đ ra mt cho ai đó ta lc trên ngôi cao, quyn ln. 

Vy thì đây, s tht không còn là s tht na hay ai đó s s tht? Trang viet-studies ngày 11-2-2014 đăng bài ca Hoàng An Vĩnh thì nói toc ra rng " Cuc trao đi qua đường dây nóng gia ông Tp Cn Bình và ông Nguyn Phú Trng là lý do khiến Vit Nam đt ngt chm dt các hot đng tưởng nim 40 năm hi chiến Hoàng Sa và 35 năm Chiến tranh chng xâm lược biên gii phía Bc 1979". Liu đây có phi là "s tht"?

Nhưng hình nh kèm ngay đây thì chc chn là s tht 100% không có gì phi bàn na. Hãy xem người ta ch đo đc b dòng ch Trung Quc xâm lược trên tm bia k nim chiến thng ti đu cu Khánh Khê. Ai ch đo. Ai? Chng nh nhân dân ta "vì đi cc", mun gi "hòa hiếu" vi nhân dân Trung Quc đã t ý "đc b lòng yêu nước" ca chính mình?

  Và ri ai ch đo quét nhiu lp nước vôi rt dày đ làm m đi dòng ch ghi tên người n anh hùng Hoàng Th Hng Chiêm được khc trên b đá đt bc tượng ca người con gái tng là  biu tượng sng đng ca tui tr trên tuyến đu biên cương t quc?

Trong bài báo có tên "Li đc b lòng yêu nước", nhà báo Lê Đc Dc viết : 

"Sau khi ch hy sinh, tên ca ch được đt cho ngôi trường cp 2 xã Bình Ngc (Móng Cái-Qung Ninh) là trường Trung hc cơ s Hoàng Th Hng Chiêm. góc trường có bc tượng ch Chiêm bng xi măng đt trên b đá, tay trái cm khu AK, tay phi cm th pháo, mt nhìn thng kiên ngh v phía trước, chân dm lên chiếc mũ quân Tàu... Vy ri gn 4 năm trước, năm 2010, cũng không biết vì lý do gì, trường không còn mang tên Hoàng Th Hng Chiêm na, quay li vi tên cũ là trường THCS Bình Ngc".

Chao ôi, Nguyn Bnh Khiêm vi tm nhìn xuyên sut lch s v v thế đa- chính tr ca bán đo hình ch S này đã nhng mun m nước v phương nam đ lùi xa bt sc ép trng chi đá ca nước láng ging khng l nhm to dng cái thế "vn đi dung thân" Nếu c Trng Trình mà sng li thì chc cũng phi lc đu chào thua cái "vin kiến" hin đi, t co mình li trong s t huyn "ly nhu thng cương", kìm nén ti đa sc qut khi ca truyn thng dân tc mà ông cha bao đi truyn dy nhm gi ly hòa khí vi cái nước ln "cùng chung ý thc h"! 

Khn ni, do lú ln hay hoang mang trong cơn bĩ cc đã biến ch "nhu" thành nhu nhược, xúc phm đến lòng t hào dân tc, gây phn n trong nhân dân. V chuyn này thì lch s cũng đã có ghi, nht là vào nhng thi đon suy mt ca nhng vương triu. Không thiếu nhng hoàng thân, quc thích vì mun gi cái ngai vàng rung nát đang lung lay đã quỳ gi trước các thế lc xâm lược hoc chy sang Tàu cu vin. Vì quyn lc gn vi li ích ca riêng ca bn thân, gia đình, dòng h, chúng đã phn bi t quôc, rước voi dày mã t, bêu tiếng xu muôn đi. Thế nhưng, hình như lch s không thy ghi nhng chuyn như kiu "đc b lòng yêu nước" ca thi hin đi! 

Hãy ngược dòng thi gian đ có cái nhìn đi sánh, lướt qua nhng gì mà nhng Trn Ích Tc, Lê Chiêu Thng thi hin đi cùng chung thc h vi Mao - Đng và nhng hu du ca h đã "vượt xa" nhng bc tin bi ra sao. 

Thoát khi ách Bc thuc, bước vào k nguyên Đi Vit thì tìm vdân tc  thân dân là phương thuc tích cc nht đ gii nc đng vng ngoi, gii Hán hóa, phi chăng đó là ci ngun ca hào khí "Đông A" khiến vương triu Trn huy đng được sc mnh ca quân dân, "ly ít đch nhiu", ba ln đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược thế k XIII. 

S gia Trn Quc Vượng đưa ra mt nhn đnh sâu sc v ông vua th 7 báo hiu thi suy vong ca vương triu Trn : "Ông vua try lc Trn D Tông vn còn mt đim lương tri khi làm thơ ca ngi đc đ Trn Thái Tông : "miếu hiu tuy đng, đc bt đng". "Tuy đng mà bt đng" là mt công thc hay đ ch thế đi sánh Vit Nam-Trung Quc. Đng cách, bt đng ct, ging nhau phn biu kiến, hin tượng, kết qu  Trung Quc hóa, hi nhp văn hóa vi Trung Quc trên b mt, khác nhau phn tim n, bn cht- kết qu dân tc hóa, gii Hán hóa dưới b sâu. Thc th dân tc tính đu đi Trn rõ ràng đến mc, trăm năm sau, cái ông vua thiếu qu quyết và bt lc như Ngh Tông cũng biết nói mt câu khôn ngoan, đúng đn : "Triu đình ngày trước dng nước t có pháp đ riêng, không theo chế đ nhà Tng, là vì Nam, Bc đu làm ch nước mình, không cn phi bt chước nhau". 

Xin nh là nhà s hc uyên bác này ch đim  xuyết đôi dòng v thi suy mt ca mt vương triu đ ch ra điu ni bt nht trong tâm thế Vit Nam : quyết không bao gi khut phc phong kiến phương bc cho dù k bành trướng có sc mnh áp đo quyết đy dân tc mình vào cái thế "châu chu đá xe".

Ch e răng có khi v s gia uyên bác này chưa lường được cái sc mnh ca "ý thc h" được ghi đm trên mười sáu ch bp bm vn đang phù phép, biến hóa nhng vic làm phi đo lý, tht nhân tâm, quay lưng li vi dân, chà đp lên truyn thng dân tc biến thành "tinh thn cnh giác cách mng" nhm chng li "các lc lượng thù đch" làm mt uy tín ca Đng khi mà "còn Đng là còn mình". Chng thế mà mt ông tng gi chc rt to không úp m vòng vo, đã nói toc ra rng "mt vài hòn đo chưa sao, mt Đng là mt tt c". 

Chng trách mà bn xâm lược đang nuôi mng siêu cường sn sàng làm tt c đ thc hin ch nghĩa bành trướng sn sàng hà hơi tiếp sc cho nhng người đang c níu kéo cái "ý thc h" li thi đã mc rung nhưng vn đang là cái bình phong che chn cho mt th chế chính tr đang trit tiêu đng lc ca s nghip phát trin đt nước. 

Chng phi là khi Đng Tiu Bình phát đng cuc chiến tranh xâm lược năm 1979 xua hơn 60 vn quân tràn sang sáu tnh biên gii thì "điu thc s mà Trung Quc mun là " làm cho Vit Nam b kit qu c v quân s và kinh tế, và điu này s din ra lâu dài". Đây là nhn đnh ca tp chí M" Tun tin tc", s ra ngày 21 tháng 3 năm 1979. 

Trong chuyến thăm M trước đó, ngày 1.1.1979, Đăng Tiu Bình đã thăm dò v cuc chiến tranh chngVit Nam và phn ng ca M. Vi ông ta, đánh Vit Nam chính là cách vch rõ ranh gii bn-thù, nói rõ Trung Quc không còn anh em, tình nghĩa gì vi Vit Nam na. Ti y ban Ngoi giao Thượng vin M, Đng nói : “Chúng tôi không th cho phép Vit Nam gây ri lon khp nơi, vì hòa bình và n đnh ca thế gii, vì chính đt nước mình, chúng tôi có kh năng không th không làm nhng vic mà chúng tôi không mun làm”. Ti Tokyo, Đng nói vi Th tướng Nht Tanaka: “Không trng pht k xâm lược, s to ra nhng nguy him phn ng dây chuyn”, “ đang suy tính, đ trng pht dù có gp nhng nguy him nào đó cũng phi hành đng”, ..“đi phó vi loi người như thế, không có nhng bài hc cn thiết thì e rng các hình thc khác đu không có hiu qu”. Thế đó!

Tht ra thì không phi đi đến tháng 1 năm 1979, sau khi Vit Nam đánh bi cuc chiến tranh xâm lược ca đế quc M, t năm 1975 Trung Quôc đã thc thi chun b chiến tranh chng Vit Nam, cái gai mc ngang c hng ch nghĩa bành trướng Đi Hán không cho chúng nut trôi các nước Đông Nam Á và chiếm trn Bin Đông. 

Tên lính xung kích được chúng s dng là bè lũ dit chng PolPot Campuchia. Trung Quc ha vin tr không hoàn li cho chính quyn PolPot mt t đôla trong vòng năm năm, bao gm kinh tế và quân s. Theo AFP thì s vin tr đó chiếm hơn mt na tng s vin tr ca Trung Quc cho nước ngoài. Đc bit là v quân s : t by sư đoàn năm 1975 lên 23 sư đoàn; giúp xây dng ba th quân và các binh chng. Tng s vũ khí mang nhãn hiu Trung Quc lên ti 450 khu pháo ln, 294 xe tăng, 1.200 xe các loi, 42 máy bay; Trung Quc đã c hàng nghìn c vn quân s đến Cam-pu-chia. 

Thc cht cuc chiến tranh biên gii phía Tây Nam là nhm thc thi âm mưu và th đon ca người "va là đng chí, va là anh em" cùng chung "ý thc h" ch chng phi là ai khác c. Chng nhng thế, Đng Tiu Bình còn láo xược gi các cuc chiến tranh xâm lược tàn khc tn công Vit Nam khi nhân dân ta va ra khi cuc chiến tranh kéo dài ngót na thế k, mình còn đy thương tích là nhm "dy cho Vit Nam mt bài hc". 

Không hiu nhng người trung thành vi cái gi là "ý thc h " vi Đng Tiu Bình và nhng người kế tc ông ta đang ra sc bo v cho mười sáu ch bp bm có nh v "bài hc" này không? Có th người ta c tình quên, nhưng thế gii thì h nh. Ti M, bài báo nhan đ Ai cho ai bài hc" trên nht báo ph Wall s ra ngày 6 tháng 3 năm 1979 đưa ra nhn xét : “ Sau khi tính s l lãi ca đòn trng pht Vit Nam va qua ca Trung Quc, thế gii có th nht trí rng : Trung Quc đã phi rút khi cuc chiến tranh vi uy tín b tn thương và mt mày đy máu me, thương tích …".

Có người li c nghĩ rng, không phi c tình quên mà là cao kiến hơn, người ta c nín nhn đ vn dng chính sách Câu Tin sau khi thua trn Ci Kê, quyết nm gai nếm mt đ phc thù, ra hn ly li giang sơn? Nếu có được cái quyết tâm đáng kính đó thì hãy nh rng, nhng hu du ca Ngô Phù Sai thế k XXI này ranh ma qu quyt gp vn ln bc tin bi ca h. Hãy đc li nhng li nham him ca Đng Tiu Bình va nêu trên thì cũng thy được phn nào trong khi nhng Ngũ T Tư ca thi hin đi này thì chng ai chu ri hơi khuyên can nhng người b điếc đc bi tai đy p nhng giáo điu m mc đã biến thành kinh nht tng. 

Hay là ai đó đnh chu nhc như Hàn Tín thu hàn vi phi chui qua háng ca anh bán tht gia ch đ mưu s nghip kinh bang tế thế mà cui thế k XXI này không biết có thy được không. Rõ ràng là chuyn "đc b lòng yêu nước", hay cung cung trước s cau mày pht ý hoc li khin trách qua đường dây nóng, so vi chuyn chu nhc đ "ly được thiên h" ca người tráng sĩ Hoài Âm xưa thì chng thm vào đâu. Ch có điu, nhng Lưu Bang, Hng Vũ nơi x s ca hơn t dân đang nuôi mng siêu cường hôm nay không d b la bi nhng mưu vt ca người không biết khai thác cái li thế mà thi đi đang to ra đ t mình vươn lên hi nhp vào thế gii văn minh, t cô lp đ vut mt thi cơ. Mà mt thi cơ là cái mt ln nht.

y vy mà, trong khi nhà cm quyn nín nhn không cho phép công b s tht v cuc chiến tranh xâm lược bn thu này thì b máy truyn thông Trung Quc, t thông tn báo chí đến văn hc ngh thut sut 35 năm nay đã ra r gieo vào đu thế h tr nước h dân chúng h "v cuc đánh tr t v". Nhiu ngun tin cho rng có ti trên 90% người dân TQ vn hiu rng năm 1979 b đi Vit Nam đã vượt biên gii sang tn công , bt buc quân đi h phi t v ! 

Và, cũng do s "nín nhn" vì "đi cuc" t hi này mà phn ln hc sinh tiu hc, trung hc và thm chí đa s trong hơn 1,4 triu sinh viên nước ta hu như không biết v cuc chiến tranh xâm lược do Trung Quc tiến hành. E rng, Ha Thế Hu, viên tướng Tng ch huy quân xâm lược Trung Quc trong cuc chiến tranh biên gii đã tht bi vi chiến lược bin người quen thuc chc cũng t an i rng mình không b chết b mng như viên tướng xâm lược ca thế k XVIII cũng h Ha, đ đc Qung Tây Ha Thế Hanh, mà li được thăng chc. Oái oăm hơn na là mười năm sau, ngày 19.9.2008 li được báo Hà Ni Mi, "tiếng nói ca Đng b và Nhân dân Hà Ni" trong mt bài viết nhan đ là "Thu phc tướng tài" đã ca ngi viên tướng xâm lược bn giết dân mình biên gii, hu du ca viên tướng xâm lược thế k XVIII, là mt tướng tài. Cn nói thêm rng, Ha Thế Hu cũng chính là viên tướng ch huy cuc đánh chiếm Hoàng Sa! 

Đến Lê Chiêu Thng, k đã rước Ha Thế Hanh vào nước mình cũng chưa h được nghe nói hay được đc dòng nào là y đã tán tng nhng tên xâm lược như hôm nay người ta đang làm. Qu là chng còn gì đ nói.

Vì thế, không l khi vào nhng năm chn như năm va ri k nimchiến thng Đin Biên Ph, kết thúc cuc kháng chiến chng thc dân Pháp, tiếp đó k nim cuc chiến thng "Đin Biên Ph trên không" đòn quyết đnh đánh sp sc mnh không quân ca đế quôc M, đưa ti vic ký kết Hip đnh Paris, các cuc k nim y din ra rt rm r và hào hùng. Thế nhưng, k nim 35 năm cuc chiến tranh biên gii đánh tan gn 60 vn quân xâm lược Trung Quc thì không khí lnh tanh! Có chăng ch có s náo đng ca lc lượng trn áp, k c côn đ được thuê đ hành hung người biu tình hô khu hiu yêu nước chng bn xâm lược. 

Mi s dài dòng gii thích hay cao ging rao ging nhm h nhit nhng bc xúc đang sc sôi trong tâm trng xã hi tr nên trơ trn trước thc tế phũ phàng ca nhng điu va dn ra! Chính cái đó nói lên ti sao lòng dân ly tán, trt t an toàn xã hi ri lon. Khi mà s nói di l liu, "s nói di vĩ đi", đang cm chch cho nhp đp ca xã hi thì trách gì chuyn văn hóa xung cp, đo lý suy đi. 

Vy thì, nếu " dân tc  thân dân" là phương thuc tích cc nht đ gii nc đng vng ngoi, gii Hán hóa bui m đu k nguyên Đi Vit cách đây mười thế k khi đt nước khi ách bc thuc thì trong thi đi ca nn văn minh trí tu và kinh tế tri thc hôm nay, biết vt b cái ý thc h li thi, đt li ích ca dân tc và t quc lên trên hết và trước hết đ thc tâm m rng dân ch, công khai và minh bch xây dng nhà nước pháp quyn và mnh dn phát huy sc mnh ca xã hi dân s nhm huy đng ý chí và sáng kiến ca dân, to ra mt đng lc mi, thúc đy phát trin. Đó là mnh lnh ca cuc sng, và cuc sng s m đường đi cho chính nó.

Máu ca đng bào và chiến sĩ ta đ ra trong các cuc chiến tranh gi nước đã thm đm  tng tc đt, thước núi, trin sông, vng bin s không ung nếu mnh lnh y ca cuc sng được thc hin.

Ngày 16.2.2014

Tác gi gi cho Quê Choa
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More