Phải đấu tranh!


Đất nước đang từng ngày sụp đổ .
Những kẻ ngu đần vẫn chưa hiểu tại sao !
Cộng sản kia tàn ác đến nhường nào ?
Đã vùi dập biết bao người yêu nước. 
Những mất mát tổn thương kể sao cho hết được .
Những nhân sĩ anh hùng ôm hận chốn tù lao .
Phản động ư ! Hãy định nghĩa xem nào ?
Mà đổ hết lên đầu người yêu nước. 
Những kẻ thiếu trái tim làm sao mà hiểu được. 
"Phản động" là người tự chuốc lấy khổ đau. 
Để một ngày mai vì đất nước đẹp giàu. 
Người người được tự do và hạnh phúc.
Tự do đó là tự do đích thực. 
Không phải như là cộng sản nói từ lâu:
Rằng đầy tớ của nhân dân là mục đích hàng đầu,
Của cán bộ vì nhân dân phục vụ.
Rồi đầy tớ hoá thân thành ông chủ. 
Chuyện lạ trên đời chỉ có ở Việt Nam. 
Xe xịn nhà cao tiền của bạc vàng. 

Đầy tớ đó giờ ngang tàng hống hách. 
Đất công đất tư tài nguyên vơ vét sạch. 
Nhân dân vẫn nghèo nàn vẫn đói khổ người ơi. 
Và khủng khiếp hơn là những việc động trời. 
Dâng biển đảo và đất đai cho giặc. 
Rước lang sói vào nhà và kết nghĩa anh em .
Cúi trước luồn sau, nhục nhã đê hèn. 
Nhằm củng cố sự tồn vong đảng phái. 
Chẳng màng đến nhân văn, thuần phong tổn hại. 
Mục đích cũng chỉ hòng vơ vét sạch sành sanh. 
Từ đảng trung ương đến các cấp các ngành. 
Tòan một lũ tham quan ngồi giữ ghế .
Chính trị, ngoại giao,quốc phòng, y tế. 
Quan chức lộng quyền bưng bít cho nhau. 
Bóc lột nhân dân đè cổ cưỡi đầu. 
Bớt xén tận đến con sâu cái kiến.
Hà hiếp cả những người dân lương thiện. 
Cướp đất cướp nhà bán chác để chia nhau. 
Tầng lớp chóp bu càng lúc càng giàu .
Dân càng khổ càng đớn đau cùng cực. 
Chật vật mưu sinh dưới tầng áp bức. 
Vẫn ảo tưởng rằng hạnh phúc, tự do.
Tám mươi mấy triệu dân hay tám mấy triệu con bò .
Sống kiếp sống vô lo vô nghĩ.
Chỉ biết thủ thân thờ ơ và ích kỷ. 
Quên hết phần người, đang ngự trị trong tim .
Đau khổ gánh trên vai chỉ ngơ ngác đứng nhìn.
Thì đất nước ngàn đời trong tù ngục. 
Dân tộc đó muôn đời trong tủi nhục. 
Và muôn đời không nhìn thấy tự do. 
Quyền lợi con người chẳng ai tự ban cho.
Phải giành giật và đấu tranh mà có .
Là chân lý mà ngàn năm còn đó. 
Quy luật làm người mãi mãi phải đấu tranh!

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More