Tuyên bố chính thức về Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Việt Nam.Thông cáo báo chí
Tuyên bố chính thức
Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) của Việt Nam
Phiên họp kiểm điểm định kỳ thứ 18Lời phát biểu của Peter Mulrean
Đại biện lâm thời, Phái bộ Hoa Kỳ
5 tháng 2 năm 2014


Hoa Kỳ cảm ơn đoàn Việt Nam về bài thuyết trình của đoàn.

Chúng tôi hoan nghênh việc Việt Nam ký Công ước Chống Tra tấn, tiến bộ về bảo vệ quyền của người đồng tính/song tính/chuyển giới, và số lượng đăng ký nhà thờ tăng lên.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn sách nhiễu và bắt giữ những người thực hiện các quyền hạn và các quyền tự do phổ quát, như tự do ngôn luận và lập hội. Việt Nam cũng hạn chế tự do tôn giáo, và việc sách nhiễu các nhà thờ không đăng ký vẫn diễn ra.

Chúng tôi quan ngại về sự hạn chế đối với việc thành lập nghiệp đoàn độc lập, về việc sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, và việc chính phủ sử dụng lao động bắt buộc.

Chúng tôi cũng thất vọng về việc Việt Nam ngăn cản xã hội dân sự tham gia vào toàn bộ quá trình UPR.

Chúng tôi đề xuất với Việt Nam:


  1. Sửa đổi những luật an ninh quốc gia mơ hồ được sử dụng để đàn áp các quyền phổ quát, và thả vô điều kiện tất cả các tù nhân chính trị, như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức;
  2. Bảo vệ các quyền của người lao động được quốc tế công nhận và tăng cường thực thi luật cấm lao động cưỡng bức; và
  3. Nhanh chóng phê chuẩn và thực thi Công ước Chống Tra tấn
(Hết tuyên bố)

nguồn: http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/pr070214.html

*
Press Release
Official Statement on the Universal
Periodic Review of Vietnam Official Statement
UPR of Vietnam
18th Session of the Universal Periodic Review
Delivered by Peter Mulrean
Chargé d’Affaires, a.i., U.S. Mission
February 5, 2014


The United States thanks the Vietnamese delegation for its presentation.

We welcome Vietnam’s signing of the Convention Against Torture, progress on protecting the rights of LGBT persons, and increasing church registrations.

However, Vietnam still harasses and detains those who exercise universal rights and freedoms, such as the freedom of expression and association.  Vietnam also restricts religious freedom and harassment of unregistered churches continues.

We are concerned with restrictions on the formation of independent trade unions, the use of child and forced labor, and the government’s use of compulsory labor.

We are also disappointed that Vietnam has prevented civil society from taking part in the broader UPR process.

We recommend Vietnam:


  1. Revise vague national security laws that are used to suppress universal rights, and unconditionally release all political prisoners, such as Dr. Cu Huy Ha Vu, Le Quoc Quan, Dieu Cay, and Tran Huynh Duy Thuc;
  2. Protect internationally recognized workers’ rights and enforce laws prohibiting forced labor; and
  3. Quickly ratify and implement the Convention Against Torture

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More