Tuyên Bố của Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam


HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM
                       TUYÊN BỐ
 
Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,

           
Kính thưa các Thân hữu Quốc tế tại các Quốc gia dân chủ.
          Tự do lương tâm là một trong các quyền cơ bản của con người, bên cạnh tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Sống theo lương tâm là sống trong đạo đức, trong tình thương, trong công lý và trong sự thật. Hành động theo lương tâm là hành động mang lại hạnh phúc cho nhân quần xã hội, đặc biệt cho những ai là nạn nhân của mọi xâm hại quyền con người. Ở Việt Nam, có rất nhiều người đã bị giam cầm chỉ vì họ đòi hỏi các quyền con người cơ bản bằng phương thức ôn hòa bất bạo động. Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi họ là Tù nhân Lương tâm.
          Chúng tôi ký tên dưới đây là các cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, những người từng bị cầm tù hoặc các hình thức giam cầm khác vì đã vận động đấu tranh cho dân chủ và các quyền con người về sở hữu đất đai, công ăn việc làm, môi trường trong sạch…
          Trước hiện tình quá nhiều nỗi bất công lẫn đàn áp và đòi hỏi sự lên tiếng không thể chậm
trễ của lương tâm, chúng tôi muốn liên kết chặt chẽ với nhau thành một tổ chức xã hội dân sự, bên cạnh nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập khác, tiếp tục sống theo lương tâm của mình, tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam.
          Chúng tôi trân trọng tuyên bố chính thức thành lập Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam:
          Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, tôn trọng nhân quyền, thăng tiến tự do, xây dựng dân chủ theo các chuẩn mực quốc tế, văn minh của nhân loại, được biểu đạt trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội.
          Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam đấu tranh vì một nước Việt Nam không còn bất kỳ một tù nhân lương tâm nào. Và chế độ lao tù ở Việt Nam phải thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế và thực sự làm cho những người tù khi ra khỏi đó trở nên tốt lành và hữu ích hơn cho gia đình và xã hội.
          Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam đấu tranh cho một đất nước, xã hội Việt Nam trở thành quê hương yêu dấu cho đồng bào, nơi toàn dân thực sự là chủ nhân và bộ máy chính quyền thực sự là tôi tớ công bộc, nơi Hiến pháp và mọi Bộ luật đều thể hiện ý chí của nhân dân.
          Chúng tôi tha thiết và mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Mọi tù nhân phải được đối xử như những con người, phải được các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước theo dõi chế độ giam giữ họ.
          Tuyên bố này được đưa ra tại Việt Nam ngày 18 tháng 02 năm 2014.
          Các cựu tù nhân lương tâm – thành viên sáng lập đồng ký tên.
 DANH SÁCH 67 THÀNH VIÊN SÁNG LẬP – HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM
Tất cả tổng cộng 67 thành viên đã bị 321 năm tù giam, 9 năm tù treo, 87 năm quản chế.
1.                 Bùi Thị Minh Hằng, 6 tháng cải tạo (2011)
2.                 Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011)
3.                 Dương Thị Tân, 2 năm tù treo (2008)
4.                 Đinh Đăng Định, 4 năm tù giam (2010)
5.                 Đinh Nhật Uy, 6 tháng tù giam 1 năm tù treo (2012)
6.                 Đoàn Văn Diên, 5 năm tù giam (2006)
7.                 Huỳnh Ngọc Tuấn, 10 năm tù giam (1992)
8.                 Hứa Phi, 1 tháng tù giam nhiều năm quản chế không chính thức (1980)
9.                 Lê Công Định, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
10.            Lê Minh Triết, 7 năm tù giam (1995)
11.            Lê Nguyên Sang, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
12.            Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2007).
13.            Lê Thị Ngọc Đa, 2.5 năm tug giam (2011).
14.            Lê Văn Sóc, 6.5 năm tù giam (2006)
15.            Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
16.            Nguyễn Bá Đăng, 3 năm tù giam (2010)
17.            Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
18.            Nguyễn Đan Quế, 20 năm tù giam (1978).
19.            Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 18 tháng tù giam (3 năm treo) 3 quản chế (2011)
20.            Nguyễn Hồng Quang, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (1985).
21.            Nguyễn Hữu Giải, 5 năm tù giam (1983).
22.            Nguyễn Khắc Toàn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2002).
23.            Nguyễn Mạnh Bảo, 20 năm tù giam (1984)
24.            Nguyễn Mạnh Sơn, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2008).
25.            Nguyễn Ngọc Tường Thi, 2 năm tù giam (2010).
26.            Nguyễn Ngọc Hà, 4 năm tù (2005).
27.            Nguyễn Phương Uyên, 10 tháng tù giam (3 năm tù treo) 3 năm quản chế (2012).
28.            Nguyễn Quang Hồng Nhân, 20 năm tù giam (1979)
29.            Nguyễn Thanh Giang, 3 tháng tù giam (1999).
30.            Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù (2005).
31.            Nguyễn Thị Yến, 3 tháng tù giam (1995).
32.            Nguyễn Trung Lĩnh, 1 năm tù giam (2011).
33.            Nguyễn Trung Tôn, 2 năm tù giam 2 năm quản chế (2011).
34.            Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2007).
35.            Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù giam (2005).
36.            Nguyễn Văn Ngọc, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
37.            Nguyễn Văn Thơ, 6 năm tù giam (2006).
38.            Nguyễn Văn Thùy, 5 năm tù giam (2006).
39.            Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2008)
40.            Nguyễn Vũ Bình, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (2002)
41.            Nguyễn Xuân Anh, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2011)
42.            Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), 1 năm tù giam (1995)
43.            Phạm Bá Hải, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2006).
44.            Phạm Chí Dũng, 6 tháng tù giam (2012).
45.            Phạm Minh Hoàng, 17 tháng tù giam 3 năm quản chế (2010)
46.            Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù giam (2004)
47.            Phạm Quế Dương, 19 tháng tù giam (2002)
48.            Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
49.            Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2007)
50.            Phan Thanh Hải, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2009)
51.            Phan Thị Tiềm, 2 năm tù giam (2001)
52.            Phan Văn Lợi, 7 năm tù giam (1981)
53.            Thích Không Tánh, 16 năm tù giam 5 năm quản chế (1977)
54.            Thích Nhật Ban, 18 năm tù (1975)
55.            Thích Thiện Minh, 26 năm tù giam (1975)
56.            Tô Văn Mãnh, 6 năm tù giam (2005)
57.            Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
58.            Trần Lệ Hồng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2006)
59.            Trần Khuê, 19 tháng tù giam (2002)
60.            Trần Ngọc Anh, 15 tháng tù giam (2009)
61.            Trần Thị Hài, 9 tháng tù giam (2012)
62.            Trần Thị Hoàng, 22 tháng tù giam (2010)
63.            Trương Minh Nguyệt, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007)
64.            Trương Thị Tám, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
65.            Trương Văn Kim, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009)
66.            Võ Văn Bửu, 7 năm tù giam (2005)
67.            Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008)
          (Cập nhật đến 14g ngày 18-02-2014)


LỜI GIỚI THIỆU

của Đồng chủ tịch

HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM


Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,
Kính thưa các Thân hữu Quốc tế tại các Quốc gia dân chủ.
          Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nằm trong tầm ngắm của thế giới. Có nhiều nguyên do. Trước hết, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 12-11-2013 dù có nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối. Thứ đến, hôm 05-02-2014, nhân cuộc Kiểm điểm Định kỳ Toàn cầu lần thứ hai tại Genève Thụy Sĩ, bản báo cáo về nhân quyền của phái đoàn nhà nước VN đã bị nhiều quốc gia dân chủ nhận xét cách rất tiêu cực và nhiều tổ chức nhân quyền của người Việt lẫn ngoại quốc phản đối cách rất mạnh mẽ. Đó là vì Việt Nam tiếp tục vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và hai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà VN đã ký tham gia năm 1982, thứ đến là vì Quốc hội VN, dưới sự kiểm soát của đảng Cộng sản, ngày 28-11-2013 đã thông qua một bản Hiến pháp mới trong đó các nhân quyền và dân quyền bị đè bẹp dưới các độc quyền và ưu quyền của đảng. Công ước Liên Hiệp Quốc chống Tra tấn mà VN vừa trở nên thành viên hôm 07-11-2013, và Ngày Pháp luật Việt Nam 09 tháng 11 hàng năm vừa đặt ra cũng chỉ là vật trang trí cho chế độ.
          Biểu hiện nhức nhối của vấn nạn vi phạm nhân quyền này chính là các tù nhân và cựu tù nhân dân oan, tôn giáo và chính trị (gọi chung là tù nhân lương tâm) mà con số tạm thống kê là 525 người. Đây là những công dân từ bao năm nay đã đứng lên, hoặc phản kháng các sai lầm và tội ác của nhà nước, hoặc đòi hỏi sự thật và công lý cho đồng bào, hoặc đấu tranh vì tự do và dân chủ cho Tổ quốc.
          Họ là nạn nhân của một nền pháp chế đầy những điều luật mâu thuẫn và mơ hồ, chỉ biết giới hạn, cấm cản, thậm chí triệt tiêu các nhân quyền và dân quyền nhằm duy trì ách cai trị độc tài độc đảng, chỉ biết gài bẫy, răn đe và trừng phạt hơn là bảo vệ, giáo dục và thăng tiến các công dân để tạo an bình và hòa hợp trong xã hội, chỉ biết hình sự hóa các hành vi đối kháng theo tiếng lương tâm và mang tính chính trị, nhằm bảo vệ tập đoàn thống trị.
          Họ là nạn nhân của một chế độ tố tụng bất công, không bảo đảm quyền lợi cho bị cáo lẫn luật sư, của một chế độ lao tù khắc nghiệt, tước bỏ chẳng những các quyền công dân mà cả các quyền con người của tù nhân, sẵn sàng dùng biện pháp tra tấn họ và thường xuyên bóc lột sức lao động của họ, nhất là dùng mọi phương cách bất chính để buộc họ phải nhận tội. Nhiều người đã liều mạng sống bằng cách tuyệt thực để phản đối. Chúng tôi ghi nhận được 16 trường hợp tuyệt thực cá nhân hoặc tập thể trong những năm gần đây.
          Là những thành phần trong họ, bước ra từ nhà tù nhỏ để đi vào nhà tù lớn, chúng tôi hôm nay, gồm 64 cựu tù nhân với 278 năm tù giam, 9 năm tù treo và 79 năm quản chế *, muốn liên kết với nhau, làm thành một xã hội dân sự độc lập, mang tên Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, để tiếp tục con đường chính nghĩa của mình, bên cạnh nhiều xã hội dân sự độc lập khác đang xuất hiện tại Việt Nam, là những tổ chức hiện rất cần thiết để canh tân đất nước và xã hội.
          Với kinh nghiệm và sự tôi luyện từ trong nhà tù, chúng tôi muốn đấu tranh trong ôn hòa cho một nền pháp chế biết đề cao nhân phẩm, nhân quyền, tự do, dân chủ, cho một chế độ lao tù chỉ còn có những tù nhân hình sự được đối xử thực sự nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế, cho một đất nước Việt Nam văn minh thịnh vượng, xã hội an lạc thái hòa, trong đó toàn dân sống trong tự do và thực sự làm chủ.
          Trước mắt, chúng tôi xin gởi đến toàn thể Đồng bào Việt Nam trong lẫn ngoài nước và các Thân hữu quốc tế
-Tuyên cáo thành lập
- Điều lệ Hội Cựu tù nhân lương tâm
- Cơ cấu tổ chức: Ban Điều hành, Ban thường trực và Ban Cố vấn.
          Chúng tôi kêu gọi các cựu tù nhân lương tâm trong nước tham gia cùng chúng tôi trong đại cuộc này. Chúng tôi cũng kêu mời các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông khắp thế giới ủng hộ công việc của chúng tôi, để ít nhất, tại một góc của thế giới, không còn có cảnh những con người bị cầm tù vì cất cao tiếng nói của lương tâm, vì trình bày khát vọng về tự do dân chủ và vì đấu tranh cho các nhân quyền và dân quyền bất khả nhượng.
            Làm tại Việt Nam ngày 18-02-2014
            Đồng Chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam

- Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
- Linh mục Phan Văn Lợi
          * Danh sách sẽ tiếp tục cập nhật

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More