Cận Cảnh Gạc Ma - bài 1

Huy Đc

Tho và mt đng đi sng sót, 
Phm Xuân Trường (18-2-2014)

Cuc đng đ súng đn ch din ra chưa đy 20 phút nhưng nó kéo dài, có l s, ti hết cuc đi Lê Hu Tho và nhng đng đi sng sót ca anh. Lê Hu Tho được "biên chế" vào mt trong hai trung đi chiến đu ca L 146 lp ra khá gp rút trước khi tàu HQ-604 ri Cam Ranh ra Gc Ma.

Bài I: 14-3-88

Ngày 10-3-1988, tàu 604 đã ra ti phao s 0 nhưng gió bão ln quá phi quay li. Cũng như HQ-605, HQ-604 là loi tàu vn ti nh, cũ, do Trung Quc vin tr. Chp ti hôm sau, 11-3-1988, HQ-604 li xut phát tiếp dù sóng gió vn rt d di.

Tàu 604 ph
i đi lòng vòng tiếp nước ngt cho mt s đo, đến Gc Ma thì đã khong 3, 4 gi chiu 13-3. Khi y, thy triu đang lên, ch có th nhn dng bãi san hô Gc Ma qua mng xanh nõn chui kéo dài chng 500m. Hơn na tiếng sau đó, mt tàu khu trc ca Trung Quc ti, đu cách 150m, quân lính kéo lên boong, bc tay

làm loa, hét to: "Đây là lãnh th Trung Quc, yêu cu tàu và b đi Vit Nam rút ra". T trên boong tàu HQ-604 hàng chc người lính Vit Nam cũng bm tay đáp tr: "Đây là lãnh th Vit Nam!".

Nói qua, nói li mt lúc, tàu Trung Quc lui ra khi tm mt. Mt s b đi công binh ly cn câu cá. Trong khi, trên mt mt s tân binh không giu được chút âu lo.

T
i 13-3-1988, mt s anh em quá mt do say sóng xung hm tàu ngh. Phn ln li trên boong. Đây chính là thi gian mà nhng người lính Gc Ma bt đu làm quen nhau. Trên tàu lúc y gm: Thy th đoàn 22 người; Lính thy đánh b, L 146, khong 30 người; 5 người Quân chng Hi quân gi theo thc tp; Phía Công binh, trung đoàn 83, có khong 50 người. H ch biết nhau t khi bước xung tàu, ri phi tri qua mt hi trình mà sóng gió làm cho gn như tt c đu phi nôn thc, nôn tháo.

Kho
ng 3 gi sáng, thy triu xung, Công binh h thuyn, đưa người ra trng ct, dng c. 5 gi sáng, Trn Văn Phương, trung đi phó; Nguyn Mu Phong, trung đi trưởng, gi tiu đi trưởng Lê Hu Tho, giao nhim v đưa chiến s xung bãi đá gi c. Tho gi Đu Xuân Tư Nguyn Văn Thành đi cùng, nhưng Thành b cm nên Hoàng Trng Chúc xung thay. Khi y, súng ng vn còn đ trong thùng g, chưa kp lau du m. Tho nói vi thy th đoàn: "Cho tôi mượn hai khu AK". Tho, Chúc, Tư cùng Phương, Phong xung thuyn, Công binh chèo ra phía "ct c". trên boong L đoàn phó Trn Đc Thông ra lnh: "Tt c dy ăn sáng và mang vũ khí lên lau chùi".

Sau khi m
i người n đnh, Phong cùng các chiến s công binh quay li tàu, ch huy vic vn chuyn vt liu. Nhim v ca Công binh là dng Gc Ma mt căn nhà chòi đ cho mt trung đi . Đây là phn quan trng nht trong chiến dch "Ch quyn88"[1]. Trong s bn người li, Phương - Tho - Tư - Chúc, ch có Tho và Tư là có AK.

Th
o bao quát tình hình, kim tra ct c, ri ly thuc lá ra hút trong không gian bin gn như tĩnh lng. T trên boong, Tho nhìn thy chiến s công binh Nguyn Văn Lanh, mc qun đùi màu đ, nhy xung, bơi ra nơi có khong 5, 6 chiến s công binh khác.

Chuy
ến xung th hai, thay vì ch vt liu, đã kéo mt dây cáp dài t mn tàu ra ngoài bãi cn, neo li cách ch Tho đng khong hơn mười mét. T xa, tàu Trung Quc bt đu tiến gn; ngonh li, phía Vit Nam có thêm hai tàu, HQ-505 và HQ-605. Công binh vn lng l vn chuyn ct bê tông đng thi chun b thêm c. Khi y, c Vit Nam vn bay trên bãi đá Gc Ma.

L
p tc, tàu Trung Quc p ti. Ba tàu khu trc vào gn, mt tàu xa hơn. V sau, anh em Công binh sng sót nói, khi còn trên boong, h nhìn thy trên chiếc tàu th 4 đó có người quay phim. Rt nhanh, 4 xung máy được th xung, chuyn lính đ b, ri dc theo bãi đá. Tho đếm được 49 tên, trong đó có mt tên mang máy đin đàm. Viên ch huy xung sau cùng, đng cách Tho 3 mét.

dưới bãi đá, trong khi phía Vit Nam ch có hai khu AK; 50 lính Trung Quc trang b súng, dao găm. Bn h tut lê ri ly lương khô ra ăn. Trong thi gian đó, mt chiếc xung máy Trung Quc chy vòng vòng quanh HQ-604, chĩa đi liên lên tàu, liên tc yêu cu "Vit Nam rút".

Ti
u đi trưởng LêHu Tho nói vi trung đi phó Trn Văn Phương: "Kiu này, đánh giáp la cà là chc, tôi phi x lý thế nào?". Phương: "Đng chí li gn, bo v c và quan sát. Đng n súng trước. Bình tĩnh!". Thêm mt xung Công binh na được kéo ra. Lính Trung Quc xáp li. Nhiu chiến s nhy t trên boong HQ-604 xung h tr anh em. C t quc tiếp tc được chuyn tay nhau.

Th
o đi v hướng sát ct c hơn. Viên ch huy phía Trung Quc - lúc này, đng cách Tho chng 10 mét - rút khu súng ngn, bn mt phát ch thiên. Dường như hn cũng đang s hãi nên khu súng tut khi tay rơi xung bin. Bn lính Trung Quc bt đu xáp vào cướp c. Hai bên ging co, xô đy. Tho nhìn thy lá c đ được chuyn ti tay anh Phương. Phương va bước được my bước thì súng n, Tho nghe Phương kêu: "Cu tôi". Súng li n, Tho thy Phương ngã xung.

ch Tho, mt tên lính Trung Quc nhy vào git khu AK đang đeo trước ngc Đu Xuân Tư. Tho cùng Tư ging li. Mt thng dùng lê đâm Tho nhưng không trúng. Cùng lúc tiếng súng r lên. Tho chĩa súng vào đi hình lính Trung Quc, siết cò cho đến khi hết đn...

V
sau nh li, Tho nghĩ, ch cn chm my giây là hết cơ hi. Các đng đi ca Tho t trên tàu cũng đng lot n súng. Bn lính Trung Quc va dùng AK bn tr va lên xung máy v tàu. T khi đó, quanh ch Tho đng, đn di xung xi x t các tàu đch. Đn 100 ly, 76 ly 2; 12 ly 7, đi liên... Đn trùm lên đng đi đang đng trên boong HQ-604.

Khi
y nước đã lên ti bn, Tho b súng, ng người, ln mt đon. Ngóc đu lên thy đn bn theo. Li ln. Ln th 3 khi Tho ni lên, anh thy HQ-604 b bao quanh bi mt lưới la. Tho ci giày, ci mũ áo, ci qun dài, ri bơi ra xa.

HQ-604 là tàu v
n ti c 50 tn, do Trung Quc vin tr. Trên tàu không có ly mt khu 12ly7. Trước gi khi hành, các chiến s được quán trit tinh thn, "vic nó nó làm, vic mình mình làm". H sĩ hi đ Phm Xuân Trường, có mt trên boong, tha nhn, súng ng ly t trong các thùng g mi lau chùi m được mt phn thì xy ra đng đ.

Khi h
a lc Trung Quc dn bn vào tàu, Trường cùng ba người lính khác nép vi vào sau két nước. Mt người đng hương Hương Sơn, Hà Tĩnh, ca Trường - Nguyn Thanh Hi - bn hai phát B-40. Nhưng tàu Trung Quc đu quá tm, c hai trái B-40 đu rơi xung bin. Hi trúng đn, gc xung. Ba người nép vào két nước cũng trúng đn ch mình Trường sng sót. Khi HQ-604 bt đu chìm, anh nhy xung bin.

Ti
ếng súng thưa dn. Tho bơi v phía HQ-604. Đ đc, ván mnh ni lnh bnh. Tho nghe: "Cu anh vi Tho ơi". Tho bơi li gn, thy mt đng đi b bng, nm bt đng. Tho không hiu vì sao anh y gi đúng tên mình vì v sau Tho mi biết tên anh là Bùi Hoàng Hi[2]. Tho bám đng phao, nhìn vào bãi cn, thy chiếc xung công binh còn đó, 3, 4 b đi Vit Nam nhp nhô bám thành xung. Tho dìu Hi li, nh mi người bế Hi lên xung. Cách đó 15m, Tho thy Chúc.

Lúc này, m
i người mi phát hin, trên bãi đá, cách xung chng 300m vn còn 5 tên lính Trung Quc. Tuy ngoài tm súng AK, Tho vn yêu cu anh em tn ra.
 
Lê Hu Tho thăm bà Hoàng Th Thun, m ca chiến s Nguyn Thanh Hi, người lính dũng cm hy sinh trên boong tàu 604 sau khi bn 2 qu B40 v phía quân Trung Quc (18-2-2014).

Tho cùng đng đi tìm thy Nguyn Văn Lanh. Lanh b đn bn xuyên ngc, lúc y đang ngt lm đi, na chìm, na ni. Mt người b thương khác đang nm trên mt thùng du ph.Quay li gn ch Tho đng trước khi n súng, Chúc vt được mt khu AK. Năm anh em còn sng, chia nhau li tìm đng đi. H nhìn thy xác Phương. Lúc y,cá mp quy tung nước. T xa, có mt người bơi li. Tho nhn ra Phm Xuân Trường. "Hi đâu? Thành đâu?". Trường: "Chết hết ri".

G
n trưa, tàu Trung Quc rút ra khá xa. Năm tên lính đng li trên bãi đá cũng được xung máy đưa v. Phía xa, tàu 605 b nghiêng, 505 vn bc khói. Gia trưa, có hai máy bay bay qua rt cao.

Chi
ếc thuyn nhôm thng nhiu ch. Khi Tho quay li, thi th anh Phương vn đ bên ngoài xung. Tho nói, bng mi giá phi đưa Phương v cùng, ri kêu anh em xé vi nút nhng l thng, tát nước, đt xác Phương và nhng người b thương lên xung. Có vài người lính công binh không biết bơi, Tho đ ngh h lên ngi, chèo; nhng người biết bơi bám mn xung đy, đi v phía tàu HQ-505.

B
ơi xung chng mt gi thì phía sau xa có mt người đang bơi. Tho leo lên xung nhìn ri cương quyết đưa xung quay li. Người được vt tên là Hưng, th máy tàu 604. Cùng lúc, nhng người lính trên tàu 505 nhìn thy; mt xung máy được th xung, thy 505 ra dìu nhóm Tho vào tàu.

Tr
ước đó, tàu 505 đã đâm lên bãi đá cn Colin. HQ-505 tr thành ct mc ch quyn ca Vit Nam trên đo. Lúc đó tri đã v chiu. Khong 9 gi đêm, mt chiếc tàu cm c ch thp ra ti Colin. Nhng người sng sót, nhng người b thương, cùng thi th Trn Văn Phương, Võ Văn T, được đưa lên Sinh Tn Ln. Hai lit s được an táng trên đo.

Khi
y không ai biết rõ bao nhiêu người lính đã chết. Thy th đoàn 604 đi 22 người, sng sót 5; tng cng có 11 người b thương; ngoài T và Phương, còn hơn 70 người mt tích.

Bài II: Nh
ng Năm Sau Đó
................................................

[1] Đu năm 1988, Trung Quc cho quân chiếm đóng mt s bãi đá Vit Nam tuyên b ch quyn như Ch Thp (20-1-1988), Châu Viên (18-2-1988), Ga Ven (26-2), Kennan (28-2). Cùng lúc, Hi quân Vit Nam cũng đưa vũ khí, khí tài ra đóng gi ti các đo đá Tiên N (26-1), Đá Lát (5-2), Đá Ln (6-2), Đá Đông (18-2), Tc Tan (27-2), Núi Le (2-3). Trên đường tiếp tế cho các căn c Trường Sa, Gc Ma, CôLin và Len Đao có v trí như mt tin đn. Đôi bên đu có tham vng chiếm gi ba bãi đá đó. Đu tháng 3-1988, Trung Quc đưa 1 tàu khu trc tên la, 7 tàu hv tên la, 2 tàu h v pháo, 2 tàu đ b, 3 tàu vn ti... ra hot đng thường xuyên. Hi quân Vit Nam cũng đy nhanh Chiến dch "Ch quyn 88".
[2] Nay là đ
i tá, Phó ch huy trưởng tnh đi Thanh Hóa.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More