Bốn Bài tham Luận hội thảo chuyên đề “Tự do thông tin ở Việt Nam"

Bốn đề tài thuyết trình trong buổi hội thảo 
“Tự do thông tin ở Việt Nam dưới ánh sáng Giáo huấn xã hội Công giáo”

VRNs (01.5.2014) – Chiều nay, lúc 15 giờ, hơn 100 người đã tham dự buổi hội thảo chuyên đề “Tự do thông tin ở Việt Nam dưới ánh sáng Giáo huấn Xã hội Công giáo” tại lầu ba, Trung tâm Mục vụ DCCT Sài Gòn. Buổi hội thảo bao gồm bốn đề tài chính: 

Đề tài 1: “Giáo lý Công giáo bàn về truyền thông xã hội”, do Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, Phụ trách truyền thông Chúa Cứu Thế trình bày. 

Đề tài 2: “Việt Nam có tự do báo chí không?” của Luật sư Lê Công Định, nhưng do Luật sư Định đang bị quản chế nên Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT đọc thay.

 
Đề tài 3: “Thực trạng và kiến nghị cho nền dự do báo chí Việt Nam” do Tiến sĩ Phạm Chí Dũng trình bày. 

Đề tài 4: “Một số suy nghĩ về tự do thông tin ở Việt Nam” của Giáo sư Phạm Minh Hoàng, nhưng do Giáo sư Hoàng đang bị quản chế nên ông phát biểu qua video clip. 

Ngoài bốn đề tài trên, buổi hội thảo cũng lắng nghe phần chia sẻ của  bà Judy Taning, phụ trách vùng Châu Á của tổ chức ARTICLE 19 (Tổ chức nhân quyền nhằm bảo vệ và thúc đẩy tự do ngôn luận và tự do thông tin trên toàn thế giới) và phần chia sẻ của ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên không biên giới.

VRNs mời quý vị lắng nghe 4 bài tham luận trong buổi hội thảo chuyên đề trên:

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More