Không Vui Sao Được, Hỡi Mark?

. Đinh Tn Lc


Mark thân tình,
Mình quý Mark, như nhiều người, phải nói là rất nhiều người, từng quý Mark.
Nhưng mà, làm ơn cái Mark, please, đừng liên tục hỏi mình đang nghĩ gì nữa, được không?
Mark cứ hỏi hoài, khiến mình cứ phải liên tưởng hoài: Giá mà côn an CSVN cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi thế (nếu nó có khả năng dựng một hệ liên kết xã hội toàn cầu như Mark); hoặc giả, nó trèo vô mạng Facebook của Mark và tập đánh vần, khắc biết ngay, biết ráo, biết trọn mọi điều suy nghĩ của thiên hạ, cần cóc gì phải dang nắng đội mưa mà lấm lét chầu chực/canh cửa/cắm đuôi/theo dõi/triệu tập/hăm dọa/bắt cóc/tra khảo/tung mắm/ném phân/nhục hình… mọi người, cho tốn hao công sức một cách vô ích và phung phí tiền thuế của dân một cách vô lối (lại còn mang tiếng mặt dày toàn trị với cả thế giới) như thế!
*
Li nghĩ gì na à?
Mình đang nghĩ đến nhng ngưi bn đã vưt vây (và c nhng bn bng vây) đang gióng
tiếng cho thế gii biết h đang nghĩ gì v cái nn báo chí chết tit trong nưc.
Vâng, gng như Mark tng mơ mt ngày ri sóng internet min phí trên khp thế gii, thì h cũng có mt gic mơ, dù đơn gin hơn nhiu, nhưng tu trung là cũng ch đ cho nhân dân ca các th chế đc tài (nói chung, và Vit Nam nói riêng) có đưc mt nn báo chí tư nhân đc lp, cnh tranh lành mnh vi dàn báo quc doanh (có tri mi hiu đưc ngưi Vit nâng niu cái gic mơ Cambodia này!).
C h, c mình, đu có th bo đm vi Mark là ch cn ngn đó, đ khi đu, đ dn bãi cho S Tht đ b, m đưng cho L Phi tiến chiếm mc tiêu… là c h, c mình, và có khi là c Mark na, s có dp khui chai chm cc nhau mà ăn mng mt ngày chm dt đc tài, chm dt c các th mm mng mà bn đc tài mong mi da vào đó đ quay li, bt lun là đc tài cng sn hay không cng sn. Th đy!
Li cn bng chng à?
Thế Mark chưa kp nhn ra rng h tuyên giáo ca Hà Ni đã thc s v trn đy sao? Không phi bng dưng mà thế gii đt tên cho lãnh đo tn cùng trên ca tuyên giáo các th là loi “quái thú ăn tht báo chí”, hoc, “k thù ca internet”. Giá mà thế gii c thn nhiên sng bng báo giy, bng máy in (sp ch km – typo – ng đng – offset…) hoc chuyn tin bng đin tín gõ Morse (b du bng code telex)!
Gin biết bao khi truyn thông chm chp chuyn mình qua các thi Xerox, Fax…  ri đùng mt cái tiến thng lên không gian Internet, và ngay sau đó là Google, Yahoo!360, Skype, Viber, Facebook? Thế gii đi đng chưa biết mt mũi ra sao, ch còn ký t Unicode thì đã chp thi cơ bao trùm hoàn vũ. Tin tc, hình nh, âm thanh bay rp tri, t na này qua na kia ca trái đt ch tn vài giây. Li còn thêm nhng dàn máy truy cu hi đáp hàng vn câu tr li cho bt kỳ mt câu hi nào trong vòng na giây.
Thế thì cách nào mà tuyên giáo (mõ làng/loa phưng/TTXVN/VOV/báo ND) có th xoen xoét nhng li la m như đã tng, v các th thn tưng ngâm huyết trâu nhp vong thành thánh nhân; v các cuc chiến nhân danh đc lp đến trng xương ngp máu đng bào, đ sau cùng là tròng vào c nhân dân nhng xing ch nghĩa, nhng gông quc tế; v công trng thng nht đt nưc cho hai min nghèo đói như nhau, tt hu như nhau; v kh năng vô đch ca ch nghĩa xã hi hay tư tưng sưu tm lưm lt các nơi các th
Tt c, bên dưi chiếc đũa thn Internet, đu b bóc trn/lt v, đ l ra mt đng cưp ăn chia không đu, trong đó, dàn lãnh đo thiu trí tha tham đã t biến thành đám tư bn đ tn lc tóm thu tài nguyên cc vào mt s trương mc ngân hàng nưc ngoài và tn lc tr thù tàn bo nhng ai không cùng chính kiến.
Tt c hin hin ra ngoài bng loi phn ng vô hc/vô hu/vô loài/vô chính ph đu khp ca bn côn đ (“tao là lut”) đang đưc huy đng bng tin “bi dưng” (trích t tin thuế ca dân) đ hiếp đáp nhân dân: lên gi, git cánh, b c, qut tay, nghe lén, phá sóng, r tai, tt du cn, ném cht thi, ri mm tôm, đp dt mt, phát loa khng, bung nga st, tung bi đá, m nhc nhy, dí roi đin, ct đưng truyn, trm mt khu, git máy nh, cưp đin thoi, đâm kim tiêm, dn xe buýt, gi triu tp, pht hành chính, xiết kinh tế… đưc long trng đóng du đ là “nhà nưc phá(p) quyn”.
Mt nhà nưc không còn chính sách, không còn c đi sách, ch phn ng tình thế và thi v tng nơi, vào tng lúc, theo tng s c, t trung ương xung ti cp phưng… thưng là ch du báo trưc (khá chính xác)  là qu thi gian ca nó đang cn kit dn.
Ngay c qu tín nhim cũng “dưi mc nưc chết”, đến phi lp ra nhng “đoàn ngưi có uy tín vùng min” mà vn không cu vãn ni tình hình v trn kinh tế tài chánh…
Hay qu lý lun. C coi cách phn lun ca t QĐND, vi my bài bình rt nông chiếu l ca Nguyn Văn Minh, hoc phi mang mt n John Lee (Amari TX) đ ba hoa mt ging cc quen v “điu trn mt chiu” (đi s & lãnh s VN M khoanh tay đng ngóng), hay “tư cách nói v t do báo chí VN” (hoàn toàn da trên tin đ “tên tui” ch không phi kh năng phân tích và tng hp), tt hiu rõ mc đ cn kit lý lun ca ban tuyên giáo trung ương Hà Ni.
Đã hết ch đ đng và nhà nưc này ém nhm tình trng loay hoay t đui lý ti cn ý; t ri trí ti lon chiêu; t tn lc ti kit sc …be b hay vưt cn.
Không vui sao đưc, phi không Mark?
*
Li nghĩ gì thêm na à?
Điu này có l bt ngun t mt vài chuyn thi s mi va xy ra Sài Gòn và (hu như) chưa tng xy ra trong sut 39 năm qua.
Mark có thy cái tiến trình hình thành và trưng thành ca các sinh hot xã hi dân s ti Vit Nam là đáng quan tâm hay đáng mng không?
Hãy lưc k mt vài ví d làm bng:
Này nhé, nếu không có tin/bài/clip trên FB v lòng qu cm và s hy sinh ca các chiến sĩ bo v Hoàng Sa, Trưng Sa, bo v biên gii phía Bc, s không bao gi có s “lên tiếng” có v xoay chiu (tương đi) trong cách ng x hèn h vi gic Tàu ca dàn lãnh đo Hà Ni.
Này nhé, No-U FC (Hà Ni/Đà Nng/Sài Gòn) ra quân hàng tun, thnh thong li còn xây trưng cho tr em vùng cao, hay h tr các chương trình Cơm Có Tht, Áo m Tình Thương…
Này nhé, Hi Bu Bí Tương Thân và Hi Ph N Nhân Quyn thay nhau xut hin và hot đng thưng xuyên nhiu nơi, vào nhiu lúc, vi nhiu ngưi…
Này nhé, t Câu Lc B Nhà Báo T Do đến Mng Lưi Blogger Vit Nam, đến Văn Đoàn Đc Lp và manh nha mt hip hi nhà báo đc lp, chng phi là bưc hài by dm đó sao?
Này nhé, đám tang ca tù nhân đi kháng Đinh Đăng Đnh trng th biết bao ti nhà th Kỳ Đng, vi hàng nghìn ngưi tham d, vi bài ging tuyt vi ca LM Nguyn Th Hin: “Đim cui cuc đi ca thy Đinh Đăng Đnh m ra cho mi ngưi ý thc mt s thc ti quan trng: Trưc tiên, phi xây dng xã hi chúng ta trên mt nn tng quân bình hơn, tht hơn, giá tr hơn ch không phi là xây dng xã hi trên mt ch thuyết kinh tế và chính tr ca Marx – Lênin. Đim th hai là n lc thế nào đ quyn đưc tham gia vào vic điu hành xã hi ca mi ngưi và mi ngưi đưc tôn trng. Điu th ba, là làm thế nào đ quyn ca các tù nhân, nht là tù nhân lương tâm đưc tôn trng…”.
Này na nhé, vn ti nhà th Kỳ Đng, mt bui vinh danh công khai và chính thc các cu chiến sĩ/thương phế binh Vit Nam Cng Hòa đã đưc t chc nghiêm túc và m áp tình thương, ch mi hai hôm trưc đây, vào ngày 28-4-2014 va qua.
Chưa hết đâu nhé, nếu không có tin/bài/clip trên FB v trn cưp cn tim vàng Hoàng Mai, và nếu không quyết lit đu tranh, t hn ch nhân cơ s kinh doanh này đã trng tay, vi 14.000USD và 559 cây vàng yên ng lt vào túi ca mt s cán b huyn Bình Thnh, như đã tng trng tay sau trn cưp cho n tung ca hiu này năm 2001.
Rõ là nhng gì xy ra vào khong 2001 khó lòng xy ra ln na, hin gi, hay trong nhng ngày sp ti.
Rõ là bưc tiến ca sinh hot xã hi dân s, da trên sinh hot ca nhng tp hp mt s thành phn qun chúng mà không cn xin phép ai, ch nhm đ tương tr, bo v nhân quyn và dân quyn cho nhau, đã đơm hoa kết qu
Rõ là nhà nưc đang âm thm tiến ti công khai, tng bưc, tng bưc …lùi.
Rõ là tng bưc, quyn lc đang tr v tay nhân dân, tr v vi nhng công dân biết quyn/biết lut/biết “vn”/biết bm nút các thiết b đin t ghi hình hay thu âm cn thiết/biết áp dng k thut đu tranh bng tay không/biết cách ng x đúng mc và đúng lut…
Không vui sao đưc, phi không Mark?
*
À, hóa ra Mark mun nhc đến cái ngày cui tháng Tư đen này và đnh hi mình nghĩ gì v nó?
Này Mark, thuyn nhân không ch là mt t mi trong t đin nhân loi. Thuyn nhân không phi là vết so kín đáo trong tâm tưng ca riêng đng bào min Nam. Đi vi thế gii, thuyn nhân là vết so ni vng ngay trên mt ca dàn lãnh đo Hà Ni, chy sut dc t cm lên trán, long ngong thành ch Exodus d hình và nhc nhã (bán bãi/rưt đui/bn tàu/giết dân/bt tù) . Nói theo kiu Lú cho c đng d hiu cái ni nhc y là: Mình có cai tr thế nào, mt b phn không nh nhân dân mi tt t t ném sinh mng tng gia đình ra bin, đ kiếm tìm trong chín đưng chết mt đưng sng như thế ch!
Làm sao không hn? Làm sao không bun? Có là g đá đâu mà không da diết vi k nim mt thi trai tr, trưc khi b bng/b ném/b tách lìa ra khi quê hương? Thế nhưng, tht, đã nht t nhng năm cui thp niên ca thế k trưc ri Mark.
Ri t đó nghĩ gì à?
Khó tr li nht, trong bi cnh hc hành tt nghip ca hàng (chc) vn sinh viên bt đc dĩ by gi, là mt câu hi nhc óc: Thanh niên là rưng ct ca nưc …nào?
T đó, cùng vi nhiu bn khác, mình nghĩ là phi gom hết năng lưng có th có, đ vn đng nhiu ngưi cùng xin dương S Tht và bênh vc L Phi cho nhng ngưi kt li, trong vòng rào tri t nn hay trong vòng rào CHXHCNVN, sau khi thế gii đóng cng t tâm năm 1989.
Xem ra, nhng ngưi Vit còn nng lòng vi quê hương và dân tc, sau đó, đã đưc mt lot phn thưng cc ln đ thúc đy n lc mit mài và trong sáng ca h: Internet, Google, và gn nht/vui nht là …Facebook.
Hầu hết những anh chị em đang gióng tiếng ở Washington D.C. thay cho Điếu Cày, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Đỗ Thị Minh Hạnh… cùng rất nhiều bạn khác ở Việt Nam, trong mấy ngày qua và những ngày trước mặt, thực ra, không chắc đã biết nhau hay thân nhau trước khi biết Facebook. Rất nhiều người Việt ở trong và ngoài nước biết đến và thương quý những anh chị em này, trong dịp 30 tháng Tư năm nay, cũng phần lớn thông qua Facebook.
Biết thế, để mạnh dạn nói lời cảm ơn đến Mark.
Đừng khách khí, Mark.
Những người bạn yêu hoa nhài ở Bắc Phi, Trung Đông đã từng mang ơn Mark.
Những người bạn Việt Nam sẽ cố hết sức để tạo một cơ hội thực sự vui mừng mà nói lời cảm ơn chân tình đến Mark.
Cứ nghĩ đến ngày đó, không vui sao được, hỡi Mark?

30-4-2014
Blogger Đinh Tn Lc

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More