Toà Hiến Pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ Tướng Yingluck Shinawatra

DienDanCTM – 7/5/2014
Thủ Tướng Yingluck Shinawatra
Ngày hôm nay Toà Hiến Pháp Thái Lan đã ra phán quyết ra lệnh cho Thủ Tướng Yingluck Shinawatra phải từ nhiệm cùng lúc với 9 thành viên của Nội Các với lý do là bà Yingluck đã lạm dụng quyền lực và có hành động vi hiến khi thuyên chuyển người đứng đầu Hội Đồng An Ninh Quốc Gia là ông Thawill Pliensri với mục đích mang lại lợi ích riêng cho Bà, là điều mà bà Yingluck hoàn toàn bác bỏ trước toà. Bà nói: “Tôi phủ nhận cáo buộc... Tôi không vi phạm bất kỳ điều luật nào, tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ vị trí này.”

Một cố vấn của bà Yingluck là Nopaddon Pattama nói là bà Yingluck không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ quyết định của Toà, tuy nhiên cũng cho biết là họ sẽ thực hiện một sự phản đối chính trị.

Nội Các đã đề cử Bộ Trưởng Thương Mại là ông Niwattumrong Boonsongpaisan trong vai trò quyền Thủ Tướng tạm thời thay thế bà Yingluck.

Theo các quan sát viên thì phán quyết của Toà Hiến Pháp Thái Lan có thể sẽ dẫn đến bất ổn lớn nếu những người thuộc phe áo đỏ ủng hộ bà Yingluck xuống đường biểu tình ủng hộ Bà, vì họ cho là phán quyết của Toà thiên lệch bởi chịu ảnh hưởng chính trị của những người chống đối bà Yingluck./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More