HT Thích Quảng Độ trả lời RFA về bức Thư Ngỏ Chống Ngoại xâm

Ỷ Lan, thông tín viên RFA

 Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, ảnh chụp trước đây.

2014-06-20

Sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải dương 981 trong vùng biển đặc khu kính tế Việt Nam hồi đầu tháng 5, đã làm xôn xao dư luận trong ngoài nước cũng như quốc tế. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một Giáo hội không được Nhà nước công nhận, qua tiếng nói của vị lãnh đạo tối cao, là Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã công bố “Tuyên cáo về việc Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam” hôm 10.5. Ngày 16.6 vừa qua, Ngài lại cho công bố “Thư Ngỏ về Giải pháp Dân chủ đa nguyên như vũ khí chống Ngoại xâm và Phát triển đất nước”.
Để tìm hiểu vì sao một tôn giáo như đạo Phật, thông qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, lại quan tâm tới việc thế sự quốc gia, chúng tôi đã gọi điện thoại viễn liên phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về bức Thư Ngỏ này.

Hy vọng cho Việt Nam

Ỷ Lan: Kính bạch Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa phát hành “Thư Ngỏ về Giải pháp Dân chủ đa nguyên như vũ khí chống ngoại xâm và phát triển đất nước”. Kính xin Đức Tăng Thống cho độc giả được biết nội dung lá thư ngỏ
này?
HT Thích Quảng Độ: Bao nhiêu năm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hết lòng
kêu gọi cho cái sự Dân chủ hoá của đất nước. Bởi vì thời đại này là thời đại dân chủ, bây giờ nếu chế độ độc tài tồn tại ở đất nước nào, đất nước ấy chỉ đi vào thế kẹt, lạc hậu, không đuổi kịp cái đà tiến bộ của thời đại.
Do đó cho nên Đảng Cộng sản từ trước đến nay, họ cố thủ, họ sợ bỏ Đảng Cộng sản ra là họ mất quyền. Trước đây còn khối Liên Xô, Trung Quốc đoàn kết với nhau thì nó khác. Chứ bây giờ Liên Xô tan rã, thì họ lại dựa cái thế Trung Quốc để mà cầm quyền ở Việt Nam, thống trị nhân dân Việt Nam. Nhưng bây giờ cái thế Trung Quốc họ không cho dựa nữa, họ đang ở vào giai đoạn rất khó khăn.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho rằng, chừng nào đất nước chưa có dân chủ, thì đất nước còn gặp nhiều khó khăn.
-HT Thích Quảng Độ
Cho nên bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho rằng, chừng nào đất nước chưa có dân chủ, thì đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Cái họa trước mắt là Trung Quốc họ vào thẳng, chiếm hẳn lãnh thổ Việt Nam rồi. Họ coi như là đất của họ, nước của họ, biển của họ. Thành đảng Cộng sản bây giờ ngoái lại, họ kêu gọi dân chúng ủng hộ để mà chống Tàu. Nhưng mà bây giờ dân chúng rất thờ ơ. Bao nhiêu năm nay họ nói lừa, nói gạt dân chúng nhiều rồi. Người dân cũng không có niềm tin vào Đảng Cộng sản.
Cho nên bây giờ gặp cái tai họa ngoài Biển Đông mà giờ họ vào hẳn cái đặc khu kinh tế của Việt Nam. Bây giờ chính phủ Cộng sản mới cuống lên, không biết làm thế nào, thì mới đi kêu gọi thế giới, cũng muốn mượn thế Mỹ. Nhưng mà muốn đi với Mỹ, thì trước hết phải dân chủ hóa đất nước đã. Rồi họ mới giúp, còn chưa dân chủ hoá thì họ không có giúp đâu.
Tôi cho rằng đây là cái tai họa của dân tộc, mà Đảng Cộng sản đã gây ra từ bao nhiêu chục năm nay, từ khi Hồ Chí Minh về nắm quyền Việt Nam. Thì đấy là tất cả những khó khăn, rồi khó khăn nữa, là có thể nếu mà các nước tự do dân chủ bây giờ, nhất là Mỹ và lãnh đạo là Mỹ, không giúp đỡ là có thể mất Việt Nam. Việt Nam mất chứ không còn cách nào khác, không thoát được nữa.
Nhưng mà tôi hy vọng rằng Mỹ không thể để mất Việt nam, Nếu mà Trung Quốc nuốt được Việt Nam, thẳng đường họ sẽ đi thẳng xuống Đông Nam Á. Các nước Đông Nam Á sẽ vào tay Trung quồc hết, thì cái đó Mỹ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đó là cái thế chinh trị nó như thế. Việt Nam còn một chút hy vọng.

Ỷ Lan: Đã từ 13 năm trước, Đức Tăng Thống từng gióng Lời Kêu gọi cho Dân chủ, với một chương trình thực hiện 8 điểm. Nhưng từ đó đến nay, dân chủ vẫn chưa thực hiện được. Vậy Đức Tăng Thống có nghĩ rằng ngày nay, một giải pháp như thế có hy vọng tiến hành được chăng?

HT Thích Quảng Độ: Cách đây 13 năm, nếu lúc đó mà họ thi hành thực hiện được như thế, thì không có cái hậu quả như ngày nay. Hiện giờ Đảng Cộng sản là người nắm quyền cai trị đất nước. Họ là chủ đất nước. Nhưng họ có một cái, tôi biết chắc chắn họ sợ, họ không bao giờ buông cái Đảng Cộng sản ra. Tại sao? Lý do trong ba mươi mấy năm họ cai trị đất nước, họ gây quá nhiều tội ác cho đất nước. Nhất là những cuộc đấu tố ở ngoài Bắc trước năm 1975. Ghê gớm. Sau năm 54 về, họ thực hiện cái chủ nghĩa Cộng sản, ông tố cha, vợ tố chồng, anh em bè bạn tố lẫn nhau. Đảo lộn tất cả những trật tự xã hội.
Cho nên giờ chỉ còn một cách duy nhất. Đó là dân chủ hoá, tuy rằng chậm. Nhưng chậm còn hơn không. Nếu bây giờ họ dân chủ hoá được, rất may mắn cho đất nước. Bởi vì dân chủ hoá là toàn dân đoàn kết lại. Dân chủ hoá phải bầu lại một chính phủ thực sự do dân bàu ra, là chính phủ thực sự của dân, do dân, thì lúc đó mới có sự đoàn kết toàn dân, để đương đầu với những cái gì đang diễn ra ở Biển Đông đây. Mới thoát được cái kiềm tỏa của Trung Quốc.
Mình tách rời hẳn Trung Quốc ra, là phải đi với tư bản. Phải đi với thế giới tự do mới tách rời khỏi Trung Quốc.

Cần dân chủ hoá


Ỷ Lan: Kính xin Đức Tăng Thống cho biết trong tình hình như thế, Nhà cầm quyền Việt Nam cần làm gì để giải quyết vấn đề xâm lăng lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc?

HT Thích Quảng Độ: Cái đó rất dễ. Ngoài dân chủ hoá ra không còn cách nào nữa. Rất dễ. Nhưng mà đối với Đảng Cộng sản thì cái đó lại rất khó. Họ sợ nhất là mất Đảng Cộng sản. Cho nên phải có gì đảm bảo với họ. Toàn dân phải làm sao?
Mà họ không quan tâm đến dân, họ không quan tâm tiếng nói của dân. Họ coi dân như cỏ rác. Ai mà đòi hỏi dân chủ nhân quyền họ bỏ tù, họ bắt. Bao nhiêu người bị bỏ tù mới đây thôi. Cứ nói lên đòi hỏi dân chủ tự do là họ bỏ tù. Cũng như tôi, bản thân tôi quản chế mấy chục năm nay.
Chứ bây giờ họ đừng sợ, họ cho dân nói tự do đi. Giải thích lý do tại sao họ phải chặt chẽ như thế. Họ cho biết rõ đi. Rồi bây giờ cần phải làm sao có tự do cho toàn dân. Để làm gì? Để đoàn kết chặt chẽ với nhau, đương đầu với một cái khó khăn lớn nhất. Hiện tại đây là cái thế lực của Trung Quốc. Nếu họ có được cái cuộc họp, như cái hội nghị Diên Hồng ngày xưa, nếu họ làm được như thế thì ai cũng vui, ai cũng bỏ qua quá khứ hết. Người Việt Nam là vậy đó, khi đất nước lâm nguy thì tất cả những thù oán riêng của cá nhân, của gia đình họ bỏ hết. Tất cả chỉ nghĩ đến đất nước, làm sao cho đất nước tồn tại. Đất nước phát triển, đất nước giàu mạnh. Người Việt Nam yêu nước lắm. Dưới chế độc độc tài Cộng sản nó vậy đấy.
Cho nên chính cái sự khó khăn ngày nay đối với dân tộc Việt Nam nói chung là do Đảng Cộng sản gây ra. Bao nhiêu công trình xây dựng của tổ tiên ngày xưa, từ thời Đinh, Lê. Lý, Trần, Lê, về sau tới nhà Nguyễn này, xây dưng được cái gì về văn hoá, về chính trị, phong tục, tập quán, Cộng sản Hồ Chí Minh lật đổ hết, đào hết, đổ đi hết.
Đấy là cái họa từ bao nhiêu chục năm nay, hậu quả cho đến bây giờ đây.

Ỷ Lan: Xin cám ơn Đức Tăng Thống.

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Paris.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More