Thông báo về trang FB Việt Tân


Chúng tôi xin thông báo trang FB Việt Tân hiện đang bị trục trặc nên không hiển thị được. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề với Facebook để sinh hoạt của trang trở lại bình thường sớm.

Việt Tân chỉ có duy nhất một trang Việt Tân trên Facebook. Đó là địa chỉ FB trên tấm ảnh này. Tất cả các trang khác lấy tên Việt Tân đều là trang giả mạo.

XIN LƯU Ý: Các trang sau đây đều là giả mạo: www.facebook.com/viettan.org, www.facebook.com/pages/Đảng-Việt-Tân

Trong khi chờ đợi, mọi liên lạc trên Facebook xin tạm thời dùng trang www.viettan.org hoặc địa chỉ email lienlac@viettan.org .

Cám ơn sự hỗ trợ của các bạn.

Trân trọng
Ban admin FB Việt Tân

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More