Rút giàn khoan HD981: Trung Quốc được gì ? Việt Nam được gì?

RadioCTM - Trần Quang Thành

Đêm 15/7 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố rút giàn khoan HD 981 về neo đậu ở địa phận tỉnh Hải Nam.
Sự kiện này trong dư luận có nhiều cách đanh giá khác nhau.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Đức đã đưa ra nhận xét của mình với phóng viên Trần Quang Thành như sau:
 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More