"Top 10" về kiểm duyệt Internet

Clip video kèm đây được phổ biến rộng rãi trên Youtube liệt kê 10 quốc gia đứng đầu về hành vi kiểm duyệt internet. Riêng tại Việt Nam thì được ghi nhận là: 
- Bỏ tù tới 15 năm những công dân đăng tải những tin tức địa phương có tính cách xúc phạm. 
- Nghị Định 72 năm 2013 cấm những người sử dụng internet bình phẩm về những biến có tầm vóc quốc gia. 


DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More