2 comments:

Câu trên làm tôi nhớ đến 1 đoạn trong cuốn sách. Khi ông HCM len lén đi thậm thụt chuyện riêng nhưng anh Trần Đĩnh (lúc đó mới 19 t) lẽo đẽo đi theo lãnh tụ nên bị mắng, đại ý là: Người ta đi đái cũng theo xem à?
Rõ ràng là loại câu gắt gỏng khi muốn làm chuyện riêng mà bị phá đám.

Nầy, đồng chí đã đọc cuốn "Rù Đòn" chưa ?
Thưa đồng chí, tớ đã đọc lúc trời mưa.
Đồng chí thấy sao chuyện thời đã quá xưa ?
Tớ thấy mật khu Cụ xiêng vì lưởi cưa.
Tâm phấn chấn, lòng hồi hộp vì cơm dưa
Tớ mong ánh sáng soi đưa diệt vi trùng.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More