Việt Nam 69 năm dưới “thiên đường xã hội chủ nghĩa”

RadioCTM - Trần Quang Thành
Cách  đây 69 năm, những người cộng sản đã giành được chính quyền về tay họ do lợi dụng lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân Việt Nam khao khát thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, để đất nước được độc lập, dân chúng được tự do, hạnh phúc.

69 năm qua, dưới ách thống trị của nhà nước cộng sản, những quyền cơ bản của con người bị chà đạp.Trong cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa ngày càng phơi bầy cộng sản là tội ác, là phản bội ; xã hội chủ nghĩa là gian dối, là tước đoạt quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân.

Từ Hà Nội, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài đã chia sẻ những suy tư của mình qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More