Dân phản đối phung phí bắn pháo hoa (1)

Lô Đề VN

Chỉ vì kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mà TP Hà Nội tiêu hết bao nhiêu tiền thuế của dân vào việc trang trí, bắn pháo hoa, phải huy động bao nhiêu nhân công, CA, AN phải huy động tối đa để đảm bảo an ninh cho ngày lễ. 

Thật là lãng phí trong lúc đất nước đang khó khăn!

DienDanCTM
nguồn: facebook Lô Đề VN

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More