Ls. Nguyễn Đăng Trừng nêu đích danh 3 luật sư cơ hội trong Đoàn Luật sư Tp.HCM

Ls. Nguyễn Đăng Trừng cùng Đoàn Luật sư Tp.HCM
t
ừng kiên quyết bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa của VN
Trong thư ngỏ phổ biến mới đây hôm 1-10-2014 tại Sài Gòn, luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp.HCM vừa bị đảng CSVN khai trừ, kêu gọi các đồng nghiệp luật sư dùng lá phiếu "loại bỏ những kẻ cơ hội ra khỏi Ban Chủ nhiệm mới trong kỳ Đại hội Đoàn Luật sư Tp.HCM tới đây."

Qua thư ngỏ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM cũng đã nêu đích danh 03 luật sư Nguyễn Văn Trung, Trần Mỹ Thoa, Trương Trọng Nghĩa là "những kẻ cơ hội đã tiếp tay cho sự áp đặt không dân chủ, cùng sự can thiệp trái pháp luật đối với Đại hội Đoàn Luật sư Tp. HCM".

Với những sự việc xảy ra cho Đoàn Luật sư Thành phố gần đây, Ls. Nguyễn Đăng Trừng cho biết, bảo vệ dân chủ và sự tự quản độc lập của Đoàn Luật Sư rất quan trọng nên rất đáng để cho ông phải hy sinh và trải qua những thử thách trong thời gian qua.

Nguyên văn thư ngỏ ngày 1-10-2014 của luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp.HCM:


nguồn:  facebook Ls. Nguyễn Đăng Trừng

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More