Sinh hoạt xã hội dân sự tại Vìệt Nam: Thực tế và viễn cảnh (1)

RadioCTM - Trần Quang Thành

Người ta có nhiều định nghĩa về xã hội dân sự; tuy nhiên, điều căn bản của các sinh hoạt xã hội dân sự là hoạt động độc lập, không bị chi phối bởi nhà nước và các lực lượng kinh tế. 

Ở một số quốc gia dân chủ tiên tiến, nhà nước và các tập đoàn kinh tế có những ngân khoản tài trợ cho cho các tổ chức xã hội dân sự, nhưng hoạt động của các tổ chức này vẫn hoàn toàn độc lập như vừa đề cập. 

Xã hội dân sự là một hình thái sinh hoạt xã hội bình thường đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngay cả ở những quốc gia có chế độ chính trị độc tài không cộng sản. 


Tại miền nam Việt Nam trước năm 1975, dù trong tình trạng chiến tranh nhưng sinh hoạt xã hội dân sự đã rất khởi sắc và đã có những đóng góp lớn lao cho xã hội. Đến khi cả nước bị đặt dưới sự cai trị của đảng CSVN thì các sinh hoạt xã hội dân sự độc lập bị triệt tiêu, thay vào đó là các tổ chức xã hội dân sự trá hình để phục vụ sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng CSVN. Cho đến mấy năm gần đây tại Việt Nam mới bắt đầu có một số tổ chức xã hội dân sự được hình thành và đang chập chững trên con đường kiện toàn và phát triển.

Trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành với nhà báo Đoan Trang sau đây, Đoan Trang sẽ điểm lại một số những nét chính trong sinh hoạt xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More