Từ Hồng Kông: hình ảnh đáng nhớ

Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm: "We are by your side. Whatever happens tonight, we will still be here. Vietnamese and people around the world stand by you". "Chúng tôi sát cánh cùng các bạn. Dù chuyện gì xảy ra đêm nay, chúng tôi sẽ ở đây. Người Việt Nam và thế giới đang sát cánh cùng các bạn".
Joshua Wong: Thank you so much. It means a lot to us here. Please keep up your support. We really need it".
"Cám ơn các bạn rất nhiều. Điều đó rất quan trọng cho chúng tôi. Xin các bạn hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi rất cần".

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More