Du đãng thì chơi với ai?!

Dân chúng chê ...
 ... Hội Nghị cho ra rià ...
 ... đồng nghiệp làm lơ ...
 ... chẳng ai để mắt ...
... chẳng ai ăn cùng ...
 ... về sớm thôi ... vì "Thứ Hai còn phải đi làm!"
DienDanCTM

2 comments:

Bô hình quá hay và quá đau.

Âu cũng là bài học cho tất cả các lãnh tụ độc tài tàn ác khác trên thế giới.

... như các anh 3X, Trọng Lú ...

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More