Hội thảo về tra tấn và TNLT Đặng Xuân Diệu

Hạnh Vũ

Ngày thứ bảy 08/11/14 vào lúc 14 giờ tại Pinneberg có buổi tổ chức hội thảo về tra tấn hành hạ tù nhân các trại giam.

Nhóm Bạn Đặng Xuân Diệu đã có một bàn thông tin về TNLT Đặng Xuân Diệu và phổ biến postcard gửi về trại giam. Nhiều người tham dự đã hưởng ứng; một Postcard đã được viết và chụp hình trước khi gửi đi, để xem có đến tay Đặng Xuân Diệu.

 Xin bấm "Đọc thêm" để xem tiếp:
Nguồn: FB Hạnh Vũ

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More