Đơn kêu oan của người tù chính trị Ngô Hào

17-11-2014

 

Lá đơn kêu oan của người tù chính trị Ngô Hào ngày 10-11-2014, được gia đình gửi tới trang Ba Sàm. 

 

Gia đình ông còn cho biết, hiện ông Ngô Hào đang tuyệt thực nên rất ốm.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More