QH Canada: tường trình về phong trào dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam

THÔNG BÁO
Dân biểu Wayne Marston, Hamilton East - Stoney Creek
BUỔI TƯỜNG TRÌNH QUỐC HỘI VỀ TRIỂN VỌNG DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM 
Ottawa -- Giới truyền thông được mời đến dự buổi tường trình Quốc Hội về phong trào dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, do Dân biểu Wayne Marston tổ chức. Dân biểu Marston là thành viên đối lập chính thức của Canada về nhân quyền.

Diễn giả chính là ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân. Người thuyết trình sau đó là Luật sư và bình luận gia Vũ Đức Khanh.
Luật sư nhân quyền Chris McLeod sẽ điều hợp.

Ngày: Thứ Tư, 19 tháng Mười Một, 2014
Giờ: 7:30 đến 9:30 tối

Phòng: 7-52, 131 Queen Street, Ottawa, Ontario

Xin liên lạc với wayne.marston.a1@parl.gc.ca để ghi danh trước.

Để thêm thông tin xin gọi: Văn Phòng DB Marston:
                                            Tom Allen 613-219-0076


0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More