Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân thua dân oan rồi !?

RadioCTM-Trần Quang Thành@S:

 Trên blog Dân oan có cảnh một videoclip do bà con dân oan ghi lại sáng nay 12/11/2014, vừa nực cười, vừa thương thay cho ông Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Măt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mời xem tiếp:
Khẩu hiệu chữ vàng, nên đỏ khá lớn đặt trên cổng ra vào trụ sở Măt trân Tổ quốc Việt Nam với nội dung: Chào mừng 84 năm ngày truyền thống của Măt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1830 – 18/11/2014). Thay vì là 1930, bốn con số đập vào mắt mọi người lại là 1830. Khẩu hiệu đó treo đã nhiều ngày, nhưng chắc không được ai để mắt nhìn cho nên con số viết sai cả 100 năm đến hôm nay được bà con dân oan phát hiện ra khi đên đưa kiến nghị kêu oan.
Bà con hô vang “Ông Nguyễn Thiện Nhân ơi! Ông làm bài toán sai rồi. Môt câu khẩu hiệu mà ông viết không nên thân, thì làm sao ông giám sát được nạn vi phạm nhân quyền ở Việt Nam?!”.
Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân hàng ngày vào ra không để ý đến việc nhỏ này nhưng nay tác hại của nó không nhỏ.
Chủ tich Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thua bà con dân oan một keo rồi.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More