Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản: Hãy cùng vượt qua nổi sợ hãi...

DienDanCTM
Chúng ta nói dối đến bao giờ, chúng ta hãy cùng vượt qua nổi sợ hãi và làm chứng cho sự thật.

"Anh em hãy đứng vững và ngẩng đầu lên"
"Đừng để nổi lo sợ biến chúng ta thành những người thờ ơ trước nổi đau khổ của anh chị em của mình, trước vận mạng của dân tộc…. Đừng để nổi sợ hãi biến chúng ta thành kẻ mất lương tri mà tạo hóa đã ban cho…"

Hãy nghe Lm. Nguyễn Văn Toản, qua bài giảng tại Sài Gòn vào cuối tháng 11-2014 vừa qua nhân đánh dấu 89 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt nam, Lm. Toản dám nói lên sự thật trong xã hội dưới chế độ cộng sản hiện nay để tỉnh thức anh chị em con dân Chúa.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More