Lật ngược tình thế!

DienDanCTM
Mời bạn xem phim trước rồi đọc chú thích sau:


Vì cặp rùa này nói tiếng Quan Thoại nên ad xin thêm chú thích để các bạn biết toàn bộ sự việc:
- Ở phần đầu, rùa vợ vừa đẩy chồng vừa cằn nhằn: "Sao lại cứ say sưa thế này!"
- Ở phần cuối, rùa chồng biết tội đi thẳng một nước, không nói năng gì. Rùa vợ theo sau, vừa đi vừa nghiến: "Về đi rồi biết!".
Cặp này sống với nhau hơn chục năm rồi. Rất hạnh phúc!

1 comments:

Ha ha. Cám ơn lời chú thích thật vui và dễ thương.
Câu chuyện có ý nghĩa khác hẳn :-))))))

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More