Mở dòng tám-tám bơi về Quê Choa

Nguyễn Tường Thụy và Nguyễn Xuân Diện

2 tù nhân dự khuyết HN có trong danh sách gặp nhau rất vui vẻ. Đang tranh nhau xem ai được bắt trước, ai được bắt sau. Cả 2 đều muốn được bắt điều 79.88. (FB Lo De VN)
***
Mời xem tiếp:Bất cứ blogger chính trị nào cũng có thể bị bắt bởi điều 88... chúng tôi đã sẵn sàng...!
(FB Nguyen Lan Thang https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152850765698808&set=a.433665278807.222919.693948807&type=1&theater)

***


Phải thế chứ! Đã bị bắt thì phải bị bắt vì chính trị và hẳn phải là 79 hay 88 chứ! Ước gì mình được như bọ Lập
Có bác nào biết những tài liệu tàng trữ của bọ Lập là những tài liệu gì để rồi mà bị bắt không? Chỉ cho tôi để tôi tự nguyện giao nộp với.
(FB Hoàng Dũng: https://www.facebook.com/hd.cdvn)

2 comments:

Sợ mãi cũng lờn.
Mình lờn Chúng sợ!

Kiến thức của Bạn hay, thank bạn đã share.
Trang tham khảo : Bơi

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More