Tuyên cáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận
Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị

Tuyên Cáo

Xét rằng:
 1. Quyền làm người là quyền căn bản của tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đã được xác định qua bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10 tháng 12 năm 1948.
 2. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký vào bản Tuyên Ngôn này khi gia nhập vào Liên Hiệp Quốc năm 1982.
 3. Nhà nước cộng sản Việt Nam vừa ký vào công ước chống tra tấn vào ngày 17 tháng 11 năm 2013.
 4. Nhà nước cộng sản Việt Nam vừa được vào Hội Đồng Nhân Quyền tháng 11 năm 2013.
 5. Nhà nước cộng sản Việt Nam, kể từ năm 1954 cho tới hôm nay, 10 tháng 12 năm 2014, đã liên tục vi phạm nhân quyền trầm trọng.
 6. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã bắt bớ giam cầm các tu sĩ, cướp đoạt tài sản của các tôn giáo và người dân, bắt bớ giam cầm các người lên tiếng đòi nhân quyền và xử với những bản án nặng nề bất chấp sự lên tiếng của thế giới.
 7. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã tước đoạt quyền yêu nước của nhân dân Việt Nam, bắt bớ giam cầm những người lên tiếng bảo vệ đất nước trước sự xâm lăng của Trung Cộng.
 8. Nhà nước cộng sản Việt Nam bắt bớ giam cầm các blogger, nhà báo, ngăn chặn internet, vi phạm trầm trọng quyền tự do ngôn luận của người dân.
 9. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã tra tấn, đánh đập làm nhiều người bị chết tại các đồn công an và đường phố.

Từ những nhận định trên, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và vùng Phụ Cận trân trọng Tuyên Cáo:

 1. Cực lực lên án nhà nước cộng sản Việt Nam đã chà đạp lên bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà chính họ đã ký kết.
 2. Đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam phải trao trả quyền làm người cho nhân dân Việt Nam đã được quy định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
 3. Đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị tức khắc.
 4. Đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam phải chấm dứt hành động tra tấn trù dập người dân Việt Nam.
 5. Chúng tôi kêu gọi thế giới đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam phải thực thi trách nhiệm và bổn phận trong vai trò là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Làm tại Houston ngày 10 tháng 12 năm 2014
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận

Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị   

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More