Đăk Jâk: hơn 3 ngàn giáo dân thắp nến cầu nguyện

DienDanCTM - 18/1/2015

Vào tối ngày 13/1/2015, trước sức ép của nhà cầm quyền tỉnh Kontum, cũng như huyện Đăk Glei đòi dỡ nhà thờ và đuổi cha xứ đi khỏi địa phương, hơn 3.000 giáo dân đã tập trung về thánh đường để cùng Cha Quản Xứ Đaminh Trần Văn Vũ thắp nến cầu nguyện xin ơn bình an cho Giáo Xứ Đăk Jâk. Những ngọn nến đã được thắp lên trong đêm tối như minh chứng cho đức tin của giáo xứ luôn bùng cháy mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh.

Chính quyền tỉnh Kon Tum, cũng như huyện Đăk Glei đang làm trái lại hiến pháp của nước Việt Nam cũng như tuyên ngôn nhân quyền quốc tế. Tại hiến pháp 1992 điều 70 chương V quy định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
Tại điều 18 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền “mọi người đều có quyền về tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, với tư cách cá nhân hay tập thể, ở nơi công cộng hay nơi chốn riêng, bằng sự truyền dạy, thực hành, thờ phượng và áp dụng các nghi thức đạo giáo”.


Trước đó, vào ngày 7/1/2015, nhà cầm quyền quyền tỉnh Kontum tuyên bố sẽ tiến hành phá hủy ngôi nhà thờ tạm của Giáo Xứ Đăk Jâk và trục xuất linh mục Đaminh Trần Văn Vũ ra khỏi địa phương. Hay tin, hàng ngàn giáo dân thuộc các sắc tộc Gia Rai, Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ Thiêng, … và cả những người Kinh đến đây lập nghiệp, đã vội vàng bỏ hết công ăn việc làm kéo đến để bảo vệ ngôi nhà thờ.

Sau buổi thắp nến, vào sáng ngày 14/1, hàng ngàn giáo dân đã tiếp tục kéo đến tập trung tại nhà thờ để bảo vệ.

Trước thái độ cương quyết của người dân, Công An đã xuống nước và nói là sẽ không phá nhà thờ nữa, nhưng người dân không tin và đòi Công An lập cam kết nhưng Công An từ chối.

Qua sáng ngày 15/1, nhà cầm quyền đã mời LM Trần Văn Vũ đến trụ sở ủy ban xã để đối thoại, và nói rằng Phó Bí Thư Kontum là bà Y Mửi sẽ đến gặp gỡ bà con giáo dân vào buổi trưa hôm đó. Tuy nhiên, bà Y Mửi đã thất hẹn, không đến buổi gặp gỡ mà hàng ngàn giáo dân chờ đợi.
Hiện tại, giáo dân vẫn tiếp tục bám trụ tại nhà thờ để bám trụ và phòng hờ những âm mưu tráo trở của nhà cầm quyền Kontum./.

1 comments:

HOAN-HO TINH-THAN DOAN-KET CUA BA CON DAN-TOC !
DUC TIN CUA HO,THAT DANG TRAN TRONG !

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More