Đất Nước Ơi! Vì Đâu Nên Nỗi?

DienDanCTM

Bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Ông Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân, và các lãnh đạo cấp trên của Ông Bà, từ Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, đến Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, ... nghĩ sao nếu cá nhân các Ông Bà hay thân nhân của các Ông Bà rơi vào hoàn cảnh của người dân tội nghiệp trong đoạn video này?

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More