85 năm ngày thành lập đảng CSVN. Họ đã làm gì? Hậu quả? (1)

RadioCTM - Trần Quang Thành@S:

dangCSVNKhoảng 1 tháng trước ngày kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN, một phong trào mang tên “tôi không thích đảng CSVN” đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội và nhanh chóng lan tỏa rộng khắp. Những người tham gia hưởng ứng phong trào hầu hết là thành phần trẻ. Khoảng một tuần trước ngày kỷ niệm này, khối 8406 cũng phát động chiến dịch xóa  bỏ điều 4 hiến pháp, một điều khoản căn bản của hiến pháp nước CHXHCNVN để hợp thức hóa sự cai trị của đảng cộng sản trên đất nước. 
Tuy hai phong trào này không liện hệ gì với nhau nhưng cả hai đều cho mọi người thấy rõ ý nghĩa thực sự của ngày thành lập đảng CSVN: Đảng CS từ đâu đến? Họ đã làm gì? Bằng cách nào? Và hậu quả những việc làm đó đối với đất nước, dân tộc VN ra sao?
Đây cũng là những vấn đề sẽ được nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trình bày trong phần đầu cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đảng CSVN được gửi đến quý vị sau đây. Mời quý vị cùng nghe.

Download
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More